Taart van de Week voor jubilerende Plattelandsvrouwen

Van links naar rechts: de bestuursleden Jenny Kooij, Geeske Nijenhuis, Tine de Groot Boersma, jubilerend lid Jo van Ittersum, Gerdi van den Broek en Wiepie Kroon. Foto: FOTO:SIEB VAN DER LAAN

De Taart van de Week, beschikbaar gesteld door Bakkerij Strampel aan de Oosterstraat 28, Dorpsstraat 29 in Vledder en het Piet Soerplein 3 in Havelte, gaat deze week naar de jubilerende Christelijke Plattelandsvrouwen Steenwijk en omstreken. Afgelopen zondag, 13 februari, bestond de vereniging precies 60 jaar.

„Vanwege de coronabesmettingen hebben we ons jubileumfeest uitgesteld naar maandag 25 april,” vertelt bestuurslid Tine de Groot Boersma-van Solkema. „Wel is er al een jubileumkrant gemaakt, die bij alle leden thuis is bezorgd.”

De vereniging is op 13 februari 1962 opgericht als afdeling Noord-West Overijssel van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB). Naast Tine de Groot Boersma bestaat het huidige bestuur uit Wiepie Kroon, Gerdi van den Broek, Jenny Kooij en Geeske Nijenhuis. Lid van het allereerste uur is Jo van Ittersum-Klei en zij is nog steeds lid van de vereniging. Wij hebben haar afgelopen week thuis bezocht met een bloemetje en attentie om haar in het zonnetje te zetten voor 60 jaar lidmaatschap en ook de Taart van de Week uitreiking hebben we op die middag met haar laten gebeuren.”

„Op de eerste bijeenkomst op 13 februari 1962 waren ongeveer 25 vrouwen aanwezig en nu hebben we 52 leden. De CPB is na een fusie met de Nederland Chr. Vrouwenbond opgegaan in Passage. In 2005 zijn we echter uit de bond gegaan om zelfstandig verder te gaan en heten sinds die tijd: Chr. Plattelandsvrouwen Steenwijk e.o. Al vanaf het begin zijn er tussen mei en september maandelijkse bijeenkomsten en zijn de onderwerpen gericht op bewustwording, vorming, ontwikkeling en welzijn van de leden op terrein van gezin, arbeidssituatie en samenleving. Daarnaast zijn er creatieve middagen, is er een kerstviering met maaltijd en wordt een gezamenlijke paasviering gehouden. In het voor- en najaar zijn er fietstochtjes die door de leden worden uitgezet en is er ieder voorjaar een busreisje met diner na afloop.”

“Ook worden de zieken en ouderen bezocht en wordt er regelmatig een telefoontje gepleegd en een kaartje gestuurd waar nodig is om ons meeleven te betuigen. Helaas is tijdens de coronapandemie alleen deze vorm van contact houden mogelijk geweest. Wel krijgen de leden maandelijks de ‘maandbrief’ met af en toe een leuke attentie zoals nu met ons jubileum in de vorm van een fotoboek over de afgelopen 60 jaar. Het verschil met vroeger zijn zeker de kraambezoekjes die toen werden afgelegd, terwijl we nu opstap gaan met rollator/rolstoel. Ook zijn we van de avondbijeenkomsten naar de middag gegaan. Op dit moment hebben we onze bijeenkomsten op de tweede maandag van de maand in Ons Gebouw Hogewalkerk van 14.00 tot ongeveer 16.15 uur. Deze maand hebben we op 22 februari een regiobijeenkomst, met als spreker Jacob Kuiper, hoofd meteoroloog van het KNMI. Doordat we de kerkzaal van de Hogewal Kerk mogen gebruiken hebben we dit aangedurfd. Voor onze middag in maart is wethouder Trijn Jonkman als gast uitgenodigd en zal ze vertellen over haar werk. In april is onze paasviering met medewerking van Wilma Werkman, Dit seizoen sluiten we af in mei met twee dames uit Staphorst die met hun onderwerp: van de wieg tot het graf, de middag zullen verzorgen.”

“Vanwege de coronabesmettingen hebben we ons jubileumfeest uitgesteld naar maandag 25 april. Door de huidige situatie is er nog geen officieel programma, maar zij er al heel veel leuke ideeën! We hopen nog vele jaren door te mogen gaan en het zou heel fijn zijn als we nieuwe leden zouden mogen begroeten. Wellicht is de verandering van de avond naar de middag voor velen aanleiding om onze middagen te komen bezoeken. Vrijblijvend komen kennismaken kan altijd!”

Nieuws

menu