Taart van de Week voor mooi buurtinitiatief

De werkgroep bestaat naast Alieke Terpstra (met taart) en Anje Hendriks (rechts) uit Patrick Spijker, Tim Groenink en Carla Stokvis. Foto Sieb van der Laan

De Taart van de Week, beschikbaar gesteld door Bakkerij Strampel aan de Oosterstraat 28, Dorpsstraat 29 in Vledder en het Piet Soerplein 3 in Havelte, gaat deze week naar de vrijwilligers van het speelterrein Schutterswoerthe.

Anje Hendriks en Alieke Terpstra uit Tuk constateerden ruim een jaar geleden dat het grote lege grasveld nabij Schutterswoerthe niks lag te doen. Na elke regenbui was het nat en bleef het lang nat, kinderen hadden niets te spelen, terwijl er op dat grasveld zoveel zou kunnen gebeuren. Na verschillende gesprekken kwam er een uitvoerbaar plan voor een speel- en ontmoetingsterrein voor jong en oud. Volgende maand wordt begonnen met de beplanting van de bomen en struiken. Zodra de speeltoestellen er zijn, zullen deze ook worden geplaatst.

Met verschillende mensen werd een werkgroepje gevormd, naast Alieke Terpstra en Anje Hendriks bestaande uit Patrick Spijker, Tim Groenink en Carla Stokvis. De werkgroep hield een enquête. Alieke: „Er kwam veel respons uit de 200 adressen, allemaal alleen maar positief, geen enkele negatieve reactie. Een duidelijke boodschap van de bewoners.” De werkgroep zocht contact met de gemeente, die ook enthousiast werd en die een bodemonderzoek uitvoerde vanwege het waterprobleem en hielp met het rondkrijgen van de financiering. Naast de gemeente droegen Plaatselijk Belang, de provincie Overijssel, Jantje Beton, zorggroep Oude en Nieuwe Land en Stichting Bercoop ook een steentje bij. Tussen het groen en de bloemen komen er speelmogelijkheden en bankjes voor ouderen, die elkaar daar kunnen treffen. „We willen dus niet alleen een speelplaats voor kinderen creëren, maar een ontmoetingsterrein voor iedereen en daarmee meer verbinding in de buurt stimuleren.”

Tijdens de Nationale Burendag, afgelopen zaterdag 24 september, legde de werkgroep de plannen voor aan de buurt, tijdens een gezellige middag op het veldje. „Daar kwamen best nog wel veel buren op af, het was heel gezellig,” vertelt Alieke. „Iedereen wil wel meehelpen. Ook mochten we van zorggroep Oude en Nieuwe Land een cheque in ontvangst nemen. Het was ook min of meer de officiële start van de werkzaamheden. Volgende week wordt begonnen met het omploegen van het terrein. De verwachting is in januari de speeltoestellen te plaatsen en daarna een plantendag te organiseren. De streefdatum voor de officiële opening is april 2023.”

Nieuws

menu