Theo Leferink van de Bolwerktuin in de wijk Woldmeenthe verzamelt handtekeningen voor behoud bijen en boeren

De bloemenpracht in het voorjaar aan Het Bolkwerk. Foto: Theo Leferink

Theo Leferink, mede-initiatiefnemer van de Bolwerktuin in de wijk Woldmeenthe, is gevraagd om te helpen met het verzamelen van handtekeningen voor de Europese Bijencampagne. „Alle mooie bloemen in onze perken en het mooie insectenhotel die uitstralen dat de biodiversiteit ook ons ter harte gaat, was de reden van hun verzoek.”

Hij vraagt medebewoners rondom de tuin en eigenlijk iedereen een handtekening te zetten. „Er wordt heel veel gif gebruikt in de Europese landbouw, waardoor heel veel bijen het loodje leggen, terwijl we deze zo hard nodig hebben. Daarom de oproep aan iedereen om te helpen aan de biodiversiteits- en klimaatcrisis het hoofd te bieden en onder andere een einde te maken aan de landbouwgifindustrie”, licht Theo Leferink toe.

De campagne ‘Red de bijen en de boeren’ roept politici op om het gebruik van giftige pesticiden in Europa in 10 jaar met 80 procent te verminderen en over 15 jaar volledig uit te bannen. „Ook boeren moeten ondersteund worden om de overstap te maken naar een ander landbouwmodel. Dit is zeer ambitieus, maar noodzakelijk om de biodiversiteit te vrijwaren en de vernietiging van ecosystemen te voorkomen.”

‘Save Bees en Farmers’ is een Europees burgerinitiatief. Minstens 1 miljoen mensen moeten deze actie steunen, in Nederland minstens 20.000. Als dit lukt, dan zijn de EU-instellingen verplicht hier rekening mee te houden. „Juist nu is dus hét moment waarop de EU bezig is een strategie te ontwikkelen om het gebruik van pesticiden in Europa drastisch te verminderen. Wat mij betreft een uitstekende zaak.”

Er zijn nu nog 1900 handtekeningen nodig om het Nederlandse aandeel te halen. Een handtekeningenformulier is te verkrijgen via theo.leferink@gmail.com .

Nieuws

menu