Transition Town Vollenhove volop bezig met vrijwillige projecten, waarvoor extra handjes nodig zijn: 'Die kunnen voor nieuwe energie zorgen'

Transition Town Vollenhove. Transition Town Vollenhove

In Vollenhove zijn sinds 2013 verschillende projecten gestart, waaronder lezingen, filmavonden, workshops, kruidenwandelingen en rondleidingen of vuur & soep op de tuin.

Al deze activiteiten worden vanuit Stichting Transition Town Vollenhove door vrijwilligers georganiseerd. „Helaas is deze groep de laatste jaren kleiner geworden en blijft een aantal projecten wat op een laag pitje”, klinkt het. „Extra vrijwilligers zouden hier nieuwe energie kunnen inbrengen.”

De huidige activiteiten richten zich vooral op de permacultuurtuin. De tuin heeft het afgelopen jaar een transformatie ondergaan en er zijn verschillende tuinkamers ontstaan. Naast moestuinieren is er aandacht voor bloemen, bijen en vlinders.

De tuin biedt een beschermde werkplek en is belangrijk voor sociale contacten. Het een laagdrempelige leerplek voor mensen met een taalachterstand. De tuin wil ruimte creëren voor maatschappelijke stages en basisscholen. Kortom de tuin is er voor de lokale gemeenschap.

Dat is waar het gedachtegoed van Transition Town Vollenhove om draait: het samen werken en elkaar versterken, van elkaar leren en elkaar respecteren. Op lokaal gebied een verandering teweeg brengen naar een meer sociale, duurzame en veerkrachtige samenleving.

Nieuwsgierig geworden of meedoen? Op dinsdag- en vrijdagochtend is de kans groot dat er iemand aanwezig is. Tijdens de Levende Tuinenroute op zaterdag 28 augustus zijn er tussen 10.00 uur en 16.00 uur rondleidingen op de tuin aan de Flevoweg 1, te midden van het Volkstuinencomplex.

Een afspraak maken kan via info@transitiontownvollenhove.nl

Nieuws

menu