Universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie Jeroen Linssen vertelt over passie van de hebzucht tijdens Filosofisch Café Steenwijkerland

Jeroen Linssen komt spreken in het Filosofisch Café.

Jeroen Linssen komt spreken in het Filosofisch Café. Filosofisch Café Steenwijkerland

Het Filosofisch Café Steenwijkerland heeft Jeroen Linssen uitgenodigd. Linssen (1960) is universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij komt op woensdag 26 oktober naar het Filosofisch Cafe in Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk om te vertellen over het onderwerp hebzucht.

In de lezing gaat Jeroen Linssen in op de wijze waarop de filosofen in de afgelopen duizend jaar de passie van de hebzucht hebben bejegend. Aan de ene kant wordt hebzucht gezien als de wortel van al het kwaad. Aan de andere kant wordt hebzucht, vanaf de zeventiende eeuw, positiever benaderd. Hebzucht zou immers ook gunstige effecten bewerkstelligen.

Linssen laat ten eerste zien dat deze tweeslachtige houding zowel nu als in een ver verleden aan de orde is. Ten tweede gaat hij in op de hedendaagse filosofisch-ethische kritiek op de hebzucht. Hij zal betogen dat die kritiek getuigt van een zekere naïviteit, immers is hebzucht niet een bijna vanzelfsprekend element geworden in de huidige neoliberale ondernemersmaatschappij.

Jeroen Linssen

Jeroen Linssen (1960) is universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift over Michel Foucault, getiteld: Het andere van het heden denken. Filosofie als actualiteitsanalyse bij Michel Foucault.

De laatste jaren richt hij zich vooral op de studie naar de verhouding tussen economie en politiek. Meer in het bijzonder houdt hij zich bezig met de geschiedenis van de liberale en neoliberale ‘kunst van het besturen’ en met de opkomst van ‘het ondernemende zelf’. In 2019 publiceerde hij het boek Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid, Nijmegen, Uitgeverij Van tilt.

De lezing op 26 oktober begint om 20.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via De Meenthe. Meer informatie over het programma via www.filosofischcafesteenwijkerland.nl/Agenda/lezingen .