VVD vreest onderbezetting van politie in Steenwijkerland

De politie controleert op de toegangswegen van het Dicky Woodstock Popfestival.

De VVD, afdeling Steenwijkerland, vreest dat de druk op de politie in Oost-Nederland, dus ook in Steenwijkerland, toeneemt en onderbezetting van de politie in Steenwijkerland.

„Op 30 oktober 2019 vernamen we via de media dat Politie Oost-Nederland ongeveer 150 agenten kwijt raakt aan Amsterdam om advocaten, officieren, justitie en rechters te beveiligen. Dit besluit scheen genomen te zijn zonder de burgemeesters te raadplegen”, zegt Miriam Slomp van de VVD-fractie. De fractie heeft naar aanleiding van dit bericht destijds schriftelijke vragen gesteld over de consequenties voor de capaciteitseffecten hiervan voor Steenwijkerland. In de beantwoording heeft het college van burgemeesters en wethouders aangegeven dat op dat moment er nog geen sprake was van onderbezetting in Steenwijkerland, maar dat de capaciteit van de politie op verschillende vlakken onder druk staat. En dat hierover frequent overleg is tussen de burgemeesters van IJsselland en het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

Bezuiniging

Miriam Slomp: „De afgelopen tijd is er in onze gemeente een aantal gevallen van ondermijning geconstateerd en ook de Covid-19 maatregelen en avondklok handhaving zal meer druk op de politie leggen. Verder hebben wij vernomen dat er aankomend voorjaar door herpositionering en bezuiniging formatie uit Steenwijkerland verdwijnt bij de politie.”

Vragen

De VVD-fractie heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan het college. „Is de vrees voor formatiereductie realiteit? Welke effecten zou deze mogelijk verminderde formatie bij de politie voor de uitvoering in de gemeente Steenwijkerland en hieraan gerelateerd de veiligheid in Steenwijkerland hebben? Wij zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in zaken als invulling van diensten, gekwalificeerde aansturing van teams, aantal bemande dienstauto’s in de avond en de nacht en spreiding in de regio.”

De VVD vraagt welke effecten deze mogelijke bezuiniging kan hebben op bezetting tijdens evenementen die na de coronamaatregelen weer georganiseerd zullen worden. „Indien er sprake is van structurele onderbezetting door dit besluit en effecten voor de gemeente Steenwijkerland, welke mogelijkheden heeft Steenwijkerland om hier actie op te ondernemen?”