Verbazing over overschrijding budget renovatie atletiekbaan

De atletiekbaan van Start '78. Foto: Willem Braam

In de politieke markt in Steenwijkerland is deze week met verbazing gereageerd om het al eerder beschikbaar gestelde krediet van ongeveer een half miljoen euro voor de renovatie van de atletiekbaan in Steenwijk in 2023 te verhogen met 225.000 euro. Het college van burgemeester en wethouders kondigt dat aan in de najaarsnota 2022.

Deze nota geeft een tussenstand van de gemeentelijke financiën en geeft een beeld over welke activiteiten worden uitgevoerd. Ronnie Lassche (Christelijke Partij Burgerbelangen) stak zijn verbazing en ongenoegen niet onder stoelen of banken. „Zo’n twee jaar geleden hebben we als raad al zo’n 500.000 euro voor die renovatie beschikbaar gesteld. Nu komt daar dus nog eens 225.000 euro bij. Hoe kan dat, deze enorme budgetoverschrijding? We stemmen niet op voorhand in met deze najaarsnota. Vooral de budgetoverschrijding atletiekbaan zit ons hoog.” Eenzelfde geluid van Erik Homan (CDA), Jeroen Ziel (burgerraadslid voor de VVD) en Roland Logtmeijer (PvdA). Ook zij vragen zich af hoe het kan dat het allemaal fors duurder wordt en of die budgetoverschrijding zomaar in de nota kan worden opgevoerd. „Budgetrecht is het grootste recht van een gemeenteraad. Deze gang van zaken zit ons hoog”, aldus Homan. Wethouder Bram Harmsma liet weten dat er binnenkort een memo richting gemeenteraad gaat. „De raad heeft een paar jaar geleden al zo’n 5 ton beschikbaar gesteld voor de renovatie. Die extra 225.000 euro is nodig. Er is sprake van een enorme prijsstijging van materiaal. De verhoging komt dus niet door aanpassingen aan het renovatieplan of bijvoorbeeld hogere eisen van de atletiekunie. De toplaag van de atletiekbaan is slecht en moet daarom vervangen worden”, aldus Harmsma.

Doelstellingen

In de najaarsnota wordt gerapporteerd over de voortgang van de doelstellingen. Op dit moment wordt 64 procent van die doelstellingen in 2022 gehaald. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over tevredenheid van inwoners (over de gemeentelijke dienstverlening), minder restafval, klimaatbestendig handelen, versterken arbeidsmarkt, hulpvraaggericht minimabeleid en toename verkeersveiligheid. Voor de overige doelstellingen geldt dat er specifieke aandacht nodig is om ze te halen of dat ze niet gehaald gaan worden. Zo ligt Steenwijkerland bijvoorbeeld niet op koers als het gaat om de grootschalige opwek van energie. De gemeenteraad praat verder over de najaarsnota in zijn vergadering van 25 oktober.

Nieuws

menu