Vergunning voor veld met zonnepanelen bij rioolwaterzuiveringsinstallatie

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Steenwijk.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Steenwijk. Foto: Willem Braam

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft vergunning gekregen voor het aanleggen van een zonnepanelenveld op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Verlaatseweg in Steenwijk.

Het gaat om zo’n 900 zonnepanelen. „We willen meer eigen energie opwekken gezien de energieprijzen en de overvolle energienetten. Voor zonnepanelen op het terrein van onze rioolwaterzuivering in Steenwijk was het nodige voorwerk reeds gedaan, we hebben we een omgevingsvergunning aangevraagd en die is nu verleend. Op de eerste schetsen is circa 360.000 Kwh opgenomen. Dat zijn afhankelijk van de afmetingen van de panelen ongeveer 900 zonnepanelen”, zegt Herald van Gerner, woordvoerder van WDODelta toe.

„Het is overigens nog niet persé gezegd dat ze er komen. Dat is uiteraard wel de intentie, maar los van de omgevingsvergunning moeten er nadere afspraken worden gemaakt met de aannemer. Op basis van de nieuwe kosten zal uiteindelijk een investeringsbeslissing genomen moeten worden. De planning is nog grof: dit jaar doorlopen we de voorbereiding, inclusief omgevingsvergunning en interne besluitvorming. Als dat allemaal doorlopen is, zal de uitvoering in 2024 zijn.”