Viering Ontzet in teken van schansen

Archief Wilbert Bijzitter

Steenwijk - De derde viering van het Steenwijks Ontzet van 1581 op 23 februari staat in het teken van de schansen rondom de stad. Een nieuw onderdeel is het Ontzetmaal, waaraan iedere Steenwijker kan deelnemen.

Deze derde editie wordt georganiseerd door de nieuwe Stichting Steenwijks Ontzet. Dit jaar staat in het teken van de schansen rondom de stad die tijdens het beleg een belangrijke rol hebben gespeeld. Een speciale werkgroep van de Historische Vereniging heeft de belangrijkste schansen gelokaliseerd. Tijdens de viering op 23 februari zal Liesbeth Hermans uitleg geven over de ligging van de schansen en de rol die ze zowel offensief als defensief hebben gespeeld.

De stichting wil graag dat op een aantal plaatsen een blijvende herinnering aan de schansen in en rond de stad wordt aangebracht. De bijeenkomst zal muzikaal worden opgeluisterd door de straatmuziek- en theatergroep Sjeu uit Vollenhove. De groep licht onder andere de positie van de huursoldaat en de positie van de vrouw in het leger van toen toe.

Fakkeltocht

De fakkeltocht die na afloop wordt gelopen zal dit keer een andere route volgen, namelijk langs de Goeman Borgesiusstraat en de Noordersingel. Crescendo en Scouting begeleiden weer de fakkeltocht. Tijdens de route worden de deelnemers verrast door het mysterie van Steenwijk. Na terugkeer op de Markt krijgen de deelnemers een warme, met Spaanse peper gekruide gehaktbal, die symbool staat voor de kanonskogel. Daarna volgt de proclamatie ‘Steenwijk is vrij’ door Johan van den Kornput in eigen persoon. Tot slot wordt de avond afgesloten met siervuurwerk.

Ook in juli feest

De nieuwe Stichting Steenwijks Ontzet is opgericht op 4 juli 2018. Deze datum verwijst naar de goede afloop van het tweede Ontzet van Steenwijk op 4 juli 1592 toen prins Maurits de stad definitief bevrijdde. De Stichting Steenwijks Ontzet wil jaarlijks aan beide ontzetten aandacht schenken. In februari staat de herdenking en viering meer in het teken van de historische gebeurtenissen, in juli ligt het accent juist op de feestelijke viering voorafgaand aan de start van de Vestingfeesten van Stichting Vestingstad.

Stadhouder

De Stichting Steenwijks Ontzet hanteert de kernwaarden ‘volhardend verbonden’ en ‘vrij’. De burgemeester van Steenwijkerland draagt statutair de eretitel Stadhouder van Steenwijk. Alle burgers van Steenwijk kunnen donateur worden van de Stichting Steenwijks Ontzet zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen. Zij dragen de titel Burger van Steenwijk. Met het donateurschap geven zij aan dat zij de doelstelling van de stichting ondersteunen. Burgers die minimaal € 10,- doneren krijgen de titel ‘Grootburger van Steenwijk’. Zij ontvangen hiervoor een certificaat van de stichting, ondertekend door de Stadhouder.

In de aanloop naar 23 februari zal Johan van de Kornput een bezoek brengen aan in elk geval de brugklassen van CSG Eekeringe. Daarbij zal hij ook uitleg geven over het gebruik van een aantal wapens uit die tijd.

Ontzetmaal

Tot slot kan iedere Steenwijker deelnemen aan het groot Ontzetmaal, dat in de week van 23 februari zal worden georganiseerd. Zowel de burgers van Steenwijk die door het beleg niet naar buiten konden als de soldaten in het veld moesten maar zien hoe ze aan eten kwamen. De Steenwijker Dik Delfsma zal een ketelmaal uit de zestiende eeuw bereiden. Voordat de maaltijd begint zal hij eerst uitleg geven over het eten en drinken uit die tijd, zowel in de stad als in het veld. Een precieze datum en locatie wordt later vastgesteld.

Geïnteresseerde Steenwijkers kunnen vanaf half januari op de nieuwe website van de stichting zich aanmelden voor het donateurschap, de deelname aan het programma op 23 februari en voor het groot Ontzetmaal.

www.steenwijksontzet.nl