Visie op inwonersparticipatie ligt klaar: Inwoners en ondernemers zo goed mogelijk betrekken bij besluitvorming

De gemeente vroeg inwoners en gebruikers mee te denken over het station in Steenwijk. Er kwamen meer dan 200 reacties. Op 1 september is er een inloopavond in De Meenthe om alle reacties op een rij te zetten. Foto: Martijn Bijzitter

Het college van B&W heeft de ‘Visie op (inwoners)participatie’ opgesteld. In deze visie beschrijft het college hoe zij aankijkt tegen participatie en wat onder meer de uitgangspunten voor participatie zijn. Daarnaast laat het college een zogenaamde ‘gereedschapskist’ ontwikkelen waarin concrete handvatten zitten om het participatieproces vorm te kunnen geven.

Wethouder Tiny Bijl: „Met de visie zetten we een volgende stap in de invulling van de rol van de gemeente als netwerkpartner. We hebben de visie opgesteld met de inbreng van onder meer inwoners uit onze samenleving die betrokken zijn of waren bij initiatieven in hun leefomgeving. Daarnaast hebben we de uitgangspunten voor de visie getoetst bij het online Inwonerspanel .”

„Met de visie willen we inspelen op het feit dat inwoners en ondernemers bij het opstellen van plannen steeds vaker het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen. Daarbij verwachten ze een betrokken en dienstbare gemeente. Als gemeente maken we dus plannen van anderen mogelijk en gebruiken daarvoor de kennis die in de samenleving aanwezig is. Dit sluit naadloos aan op ons bestuursprogramma ‘Inwoner op 1’.”

Gereedschapskist

De visie op (inwoners)participatie is een document. Tiny Bijl: „Een papieren tijger met een mooi ambitieniveau, maar toch wel abstract. Daarom ontwikkelen we een praktische gereedschapskist. Deze gereedschapskist wordt gevuld met concrete handreikingen die het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken om het participatieproces in te richten. Hierbij kun je denken aan voorbeeldbrieven, flyers en procesomschrijvingen (hoe organiseer ik een inspraakbijeenkomst). Kortom, zaken die een succesvol participatieproces mogelijk maken.”

Het college legt de ‘Visie op (inwoners)participatie’ nog voor aan de gemeenteraad.

Nieuws

menu