Vogelkring huldigt jubilarissen

De jubilarissen, van links naar rechts: Egbert Jan Veen, Roelof Veen, Jacob Slagter en Henk van der Aa. Foto: Aangeleverd

Tijdens de algemene jaarvergadering van Vogelkring Steenwijk e.o. werd een viertal leden gehuldigd omdat ze 25 dan wel 40 jaar lid waren van de Vogelkring en dus van de NBvV. Zo waren Henk van der Aa uit Onna, Roelof Veen uit Steenwijk 40 jaar lid en Egbert Jan Veen en Jacob Slagter uit Steenwijk beiden 25 jaar lid.

Cor van Elven sprak de jubilarissen toe en memoreerde aan aantal bijzonderheden over de jubilarissen, waarbij hij zelfs terug ging naar de jaren ’80 van de vorige eeuw. Vervolgens speldde hij de bijbehorende versierselen op en voor het thuisfront was er een bloemetje.

Hennie de Vos uit Steenwijk werd benoemd tot lid van verdienste van de Vogelkring. Zij heeft bijna 40 jaar tijdens de jaarlijkse vogeltentoonstelling de grote verloting verzorgd, waardoor deze tentoonstellingen altijd met een financieel positief saldo konden worden afgesloten. In 2022 was het voor de laatste keer dat deze grote verloting, ook wel tombola genoemd, werd gehouden.

Gedurende het verslagjaar was Louis van Looij afgetreden en voorzitter Willem Smit had begin januari zijn functie neergelegd. Het voorzitterschap kon nog niet worden ingevuld, maar voor Louis van Looij kwam een vervanger in de persoon van Sake van der Wal uit Zandhuizen. Arjan de Vos beëindigde zijn bestuurslidmaatschap wegens gezondheid. Hij had zeker een veertigtal jaren in het bestuur gezeten als materialencommissaris en voorzitter van de TT commissie. Als vervanger voor Arjan de Vos werd Jacob Slagter uit Steenwijk gekozen. Het bestuur is, met uitzondering van een voorzitter, hierdoor weer geheel op sterkte.

De plannen voor 2023 werden besproken, waaronder de jaarlijkse vogeltentoonstelling in november, mogelijk in samenwerking met de tentoonstelling van De Edelzanger.

Nieuws

menu