Vrede is vanzelfsprekend?

De doopsgezinde kerk aan de Onnastraat.

De doopsgezinde kerk aan de Onnastraat. Foto: Mediahuis Noord

De vredesweek is alweer enkele dagen oud. Er vinden allerlei activiteiten plaats rond het thema ‘Een weg van vrede en licht’.

De vredesweek van dit jaar wordt op zondag 25 september om 19.00 uur afgesloten met een vredesvesper in de Doopsgezinde kerk te Steenwijk aan de Onnastraat. Voorganger is ds Gerke van Hiele. Zang wordt verzorgd door Jolien Damsma. Het geheel is voorbereid door de werkgroep liturgie van de Raad van Kerken Steenwijk eo.

Sta een uurtje stil bij het begrip ‘vrede’, het is zo hard nodig in deze tijd waarin vrede niet vanzelfsprekend is en talloze mensen lijden onder de gevolgen van oorlogsgeweld. De weg van vrede en licht lijkt soms ver weg te zijn. Kom naar deze vesper en sta eens even stil bij al het onrecht dat er is op onze mooie aarde. Nadere info is verkrijgbaar bij Arie van Andel, tel 0683333687