Vrij baan voor renovatie van atletiekbaan in Steenwijk

De voorbereidingen voor de renovatie van de atletiekbaan aan de Middenweg in Steenwijk kunnen doorgaan. De gemeenteraad van Steenwijkerland stemde deze week in meerderheid in met de najaarsnota 2022, waarin melding wordt gemaakt om het budget voor de renovatiewerkzaamheden met 225.000 euro te verhogen. Zo’n twee jaren geleden stelde de raad al ongeveer een half miljoen euro beschikbaar, waardoor de totale renovatie dus op ruim zeven ton komt.

De atletiekbaan van Start '78.

De atletiekbaan van Start '78. Foto: Willem Braam

Drie fracties stribbelden tijdens de raadsvergadering tegen de vaststelling van de najaarsnota, mede omdat het extra geld niet via een begrotingsvergadering beschikbaar wordt gesteld. Volgens de fracties van CDA, CPB en D66 hoort dat formeel zo te gaan. De drie fracties zijn overigens niet tegen de renovatie op zich. De andere zes fracties gingen akkoord met de nota, en daarmee met de verhoging van 225.000 euro.

Prijsstijging