Waar komt toch de uil van Hildo Krop? Het college wil niet op de zaken vooruitlopen: 'Aan bruikleen zijn voorwaarden verbonden'

De bronzen uil van Krop.

De bronzen uil van Krop. Foto gemeente Steenwijkerland

Komt de bronzen uil van Hildo Krop aan de zuidgevel van het Welkooppand of de kop van het Steenwijkerdiep? D66 ziet het graag gebeuren en stelde er schriftelijke vragen over. Het college van B & W wil niet vooruitlopen op de definitieve locatie.

De uil, ook bekend als This Owls Watches Ahead (TOWA), is al langer onderwerp van gesprek. Waar D66 opties als de gevel van het Welkooppand noemt, heeft het college de wens uitgesproken om het beeld te plaatsen op het stationsplein. Een definitief besluit over de locatie is echter nog niet genomen, omdat er eerst onderzoek moet worden gedaan naar de meest geschikte locatie.

„Tevens wordt het beeld in bruikleen door het Maritiem museum aan de gemeente Steenwijkerland beschikbaar gesteld”, laat het college weten. „Aan deze bruikleen zijn voorwaarden verbonden, de locatie is een van die voorwaarden.

Prijsvraag?

Of er een prijsvraag wordt uitgeschreven, zoals D66 noemt in de vragen, is nog maar zeer de vraag. „Het onderzoek wordt gedaan tezamen met partijen zoals het museum Hildo Krop en de Commissie Beeldende Kunst (CBK). Allereerst wordt in samenspraak met het Maritiem museum in Rotterdam bepaald wat de vereisten zijn ten aanzien van de locatie en plaatsing een groot beeld dat niet overal past.”

Mochten de vereisten helder zijn, dan wordt CKB om een advies gevraagd om te bepalen wat de locatie wordt en hoe de keuzevorming daarvan tot stand komt. Een prijsvraag behoort tot de opties, laat het college weten. Maar: „Vraag is of dat een verstandige zet is. Het CBK is erg kritisch op het uitschrijven van prijsvragen.”

Vervolgstappen

Steenwijk staat op pole position als het gaat om het verwerven van het beeld, maar honderd procent zekerheid is er nog altijd niet. Nu is het zaak om tot afstemming te komen. „Zodra de uiteindelijke kaders helder zijn, wordt het CBK actief betrokken bij het vervolgtraject. Zij adviseren ons college over de vervolgstappen.”