Wanneperveen krijgt de zo gevraagde aandacht. Er zijn plannen voor woningbouw in het dorp. 'En nu doorpakken!'

Hoewel meer dorpen meer aandacht verdienen, krijgt Wanneperveen eindelijk die zo gevraagde aandacht. Dorpsbelangen voelde zich al enige tijd gepasseerd, terwijl jeugd ludiek in actie kwam tegenwoningnood. Wethouder Scheringa meldde dinsdagavond dat er plannen zijn voor woningbouw. „En nu doorpakken!”, reageerde Dennis Hoorn, voorzitter van Dorpsbelang.

De plek ten noorden van de sportvelden.

De plek ten noorden van de sportvelden. Foto: Wilbert Bijzitter

De gemeenteraad stemde dinsdagavond unaniem in met een motie van CPB en CDA, waarin de twee fracties het college opriepen om zo snel mogelijk met Dorpsbelang in gesprek te gaan en duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor woningbouw in het dorp. Ook werd gevraagd om op zo kort mogelijke termijn een besluit te nemen over de locatie en de nieuwebouw van Samenlevingsschool de Lisdodde.

Woningbouw nodig

Natuurlijk was in de raad een veelgehoord argument dat alle dorpen met soortelijke problematiek kampen. Maar al was het maar symbolisch, om Wanneperveen als voorbeeld te nemen voor de gehele gemeente, en ook al gaf wethouder Marcel Scheringa aan dat er inmiddels al gesprekken zijn geweest met dorpsbelangen en jeugd over woningbouw, daardoor stemden enkele partijen toch in met de motie.

„De woningbouwvraag wordt voor starters steeds pregnanter”, zei wethouder Scheringa. „Jongeren in Wanneperveen slaan een kamp op in een weiland, en ook jongeren uit Blokzijl en Belt-Schutsloot melden zich. We hebben als gemeente een opgave, maar dat geldt voor alle doelgroepen. Starters en ouderen zijn wel twee doelgroepen die nadrukkelijk in beeld zijn.”

Scholenkwestie

De wethouder omschreef de schoolkwestie en de daarmee gepaarde woningbouw als een stroperig proces, „omdat we met de provincie de afspraak hebben dat we moeten aantonen dat de vrijkomende schoollocaties noodzakelijk zijn voor woningbouw, voordat we formeel toestemming hebben om de school bij het voetbalveld te plaatsen. Daar zijn goede afspraken over.”

Voorheen had Wanneperveen twee basisscholen, De Wennepe en ’t Vonder. Die scholen zijn gefuseerd tot de Lisdodde en zocht een onderkomen. De Lisdodde is nu gesitueerd op de plek van ’t Vonder. Op de voormalig locatie van de Wennepe aan de Veneweg komt volgens de wethouder een plan voor starterswoningen. „Daar betrekken we de jeugd bij. Hoe gaan we dat invullen? De andere vrijkomende locatie (’t Vonder, aan de Siebenweg) kan in aanmerking komen voor woningen voor ouderen.”

Uiteindelijk moet de gezamenlijke school verhuizen naar achter de voetbalvelden, aan de Bovenboerseweg. „En dan is er nog een aanvullende behoefte die we nog niet uitgekristalliseerd hebben, maar ik zie het wel komen, waarbij we op de locatie naast daar waar de school moet komen we gronden hebben die ontwikkeling zouden kunnen brengen.”

Visie naar de provincie

Een vereiste van de provincie is dat er door het college een visie op wonen en het dorp wordt vastgesteld. Die visie wordt over twee weken verstuurd, aldus Scheringa. „Daarmee voldoen we aan de ladder van verstedelijking, zodat de provincie de ruimte heeft en geeft om een school te bouwen op de gewenste locatie. En dan moet vervolgens de bestemmingsplanprocedure opstarten.”

Dennis Hoorn heeft dinsdagavond kennisgenomen van de plannen, maar wil dat er doorgepakt wordt. Hij neemt het vooral op voor de jeugd, die in het dorp wil blijven wonen en daar vooral koopwoningen wil betrekken. „We hebben verschrikkelijk veel jeugd, we hebben woningbouw nodig”, aldus Hoorn. Er is gesproken met de wethouder, maar: „We willen dat het sneller gaat.”