Wat doet de gemeente Steenwijkerland voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire? D66 stelt vragen

Een man uit Hoogeveen werd aangehouden voor het witwassen van ruim 1 miljoen euro. Foto: Standaardfoto

De gemeente Steenwijkerland steunt inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire door het kwijtschelden van de gemeentelijke lasten. Ook worden ze financieel gesteund. Maar wat doet de gemeente nou precies? Volgens D66 is dat niet duidelijk.

‘De wethouder heeft tijdens de politieke markt gisteren uitgelegd dat de gedupeerden door de gemeente financieel worden bijgestaan. Hoe die bijstand eruit ziet is uiteraard van groot belang om te kunnen concluderen dat deze gemeente er alles aan doet om inwoners zo snel mogelijk te compenseren. Wordt het besluit over de kwijtschelding en de inhoudelijke bijstand die de gemeente biedt nog officieel naar buiten gebracht?’ aldus Emmy Elgersma van D66.

Meer dan kwijtschelden

D66 heeft tevens gevraagd of er meer voor de gedupeerden gedaan kan worden dan alleen kwijtschelden van gemeentelijke lasten. ‘Het college zou ook met voorschotten kunnen werken, zolang de compensaties nog niet uitgekeerd zijn. Op die manier kunnen onze inwoners zo snel mogelijk hun leven weer proberen op te pakken. Het lijkt er immers op dat het nog een poos kan duren voor de Belastingdienst tot uitkering overgaat.’

D66 vindt dat burgemeester en wethouders zo snel mogelijk moet communiceren. ‘Niet alleen naar de gedupeerden, maar ook naar de rest van de gemeenschap’, aldus Elgersma. ‘D66 is blij dat er in deze gemeente geen vloek meer rust op kwijtschelding van schulden. Een paar jaar geleden hebben wij ook een pleidooi gehouden voor kwijtschelding van schulden op grond van sociale, liberale, christelijke waarden en op grond van een positief constructieve gemeenschapszin. Toen was de hele raad tegen.’

Nieuws

menu