Zandwinningsinstallatie bij Eesermeer officieel in gebruik genomen

De officiële openingshandeling door wethouder Bram Harmsma, die wordt geflankeerd en geholpen door algemeen directeur Gerard Hoiting (Roelofs) en Benno Hellinga (links).

De officiële openingshandeling door wethouder Bram Harmsma, die wordt geflankeerd en geholpen door algemeen directeur Gerard Hoiting (Roelofs) en Benno Hellinga (links). Foto: Piet Bosma

Wethouder Bram Harmsma heeft aan het Eeserwoldpad nabij de zandwinplas op het bedrijvenpark Eeserwold de nieuwe zandwinningsinstallatie van ZEM vof Eesermeer officieel in gebruik gesteld.

ZEM vof Eesermeer is een samenwerking van Roelofs Zandwinning en Hellinga Zandexploitatie. Dankzij deze opvallend langs de A32 bij Steenwijk verrezen installatie kan er op deze locatie nu hoogwaardig industriezand worden geproduceerd en geleverd aan met name afnemers uit Noord-Nederland.

De wethouder van economische zaken sprak van „een nieuwe impuls voor de economische structuur van Steenwijkerland.” Harmsma was onder de indruk van het feit dat er door Roelofs en Hellinga „zoveel meters zijn gemaakt om dit voor elkaar te maken.” Dat zegt volgens hem veel over de doortastendheid van de betrokken ondernemers. „Zij zijn het gewoon gaan doen, hoewel dat ontzettend veel tijd, moeite en inzet heeft gekost.”

De wethouder toonde zich verheugd over de uiterst positieve ontwikkeling die het bedrijvenpark Eeserwold doormaakt, maar dat geldt volgens hem eveneens voor het aangrenzende Landgoed de Woldberg. „Beide gebieden zijn in trek en qua beschikbare kavels nagenoeg uitverkocht.”

Oprichting

De openingshandeling van wethouder Harmsma werd na het welkomstwoord van Arnold Nijland (manager Roelofs Zandwinning) ingeleid door algemeen directeur Gerard Hoiting van het alweer ruim 60 jaar geleden opgerichte Roelofs. Dat deed hij samen met directeur Benno Hellinga van het gelijknamige bedrijf uit Steenwijk, dat recent het 70-jarig bestaan vierde. Samen hebben zij ZEM vof Eesermeer opgericht, dat zowel de exploitatie van het industriezand als van het ’zand voor zandbed’ ter hand heeft genomen.

Al sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw bestaat er een samenwerking tussen beide bedrijven, aanvankelijk toegespitst op met name zand voor zandbed en in mindere mate teelaarde.

In het midden van de jaren tachtig kwam de zandput in beeld en zijn er door Roelofs Zandwinning en Hellinga Zandexploitatie afspraken gemaakt met betrekking tot de exploitatie, die vervolgens al die jaren tot grote tevredenheid van beide partijen gestalte heeft gekregen

Duurzaam toepassen

De recent door Roelofs en Hellinga opgerichte vof heeft dankzij de zandwinningsinstallatie (de zogenaamde klasseerinstallatie) nieuwe en extra mogelijkheden laten ontstaan met betrekking tot de productie en afzet van diverse zandsoorten. Doel van de samenwerking is om de zandvoorkomens in de zandwinning economisch beter uit te nutten, het zand duurzaam toe te passen en op te waarderen naar hoogwaardig industriezand, een verzamelnaam van onder meer betonzand, metselzand en asfaltzand. „Eigenlijk kunnen we naar behoefte voortaan elke gewenste soort aan de afnemers leveren”, vat Benno Hellinga samen.

Grovere korrel

„Er is over het algemeen sprake van een grovere korrel dan bij zand voor zandbed en ophoogzand en een nauwkeurige samenstelling qua korrelafmeting. Beton- en metselzand zijn de belangrijkste grondstoffen voor de bouw”, zo voegt de Ondernemer van het Jaar in Steenwijkerland daar nog aan toe.

Bekende toepassingen van industriezand zijn betonmortel, metselmortel, stenen en prefab onderdelen voor de bouw. Op verzoek kunnen door ‘ZEM vof Eesermeer’ desgewenst speciale zanden worden geproduceerd met verschillende korrelgroottes, variërend van fijn tot grof zand. Voorbeelden daarvan zijn zand voor sportvelden, paardenbakken en golfbanen.