‘t Gieters Belang vindt sluiting Bibliotheek Giethoorn ondenkbaar

De vestiging in Giethoorn in het Kulturhus. foto: Steenwijker Courant

’t Gieters Belang reageert ontsteld en verbaasd op de plannen om een drietal bibliotheekvestigingen, waaronder die in Giethoorn, te sluiten. „Ondenkbaar”, reageert het bestuur, dat zich hierdoor overvallen voelt.

Het stichtingsbestuur van Openbare Bibliotheek Kop van Overijssel presenteerde onlangs de plannen om de vestigingen in Giethoorn, Sint Jansklooster en Steenwijkerwold te sluiten.

Gieters Belang: "Het kan niet waar zijn dat de Gietersen naar Steenwijk moeten reizen om boeken te kunnen lenen!”

Dit tot grote verbazing van ’t Gieters Belang. „De bibliotheek vervult een belangrijke verbindende functie voor het dorp. Sluiting in Giethoorn en ook in de andere kernen heeft grote impact op de leefbaarheid. Uit de gepubliceerde meerjarenplannen en jaarverslagen blijkt niet dat de sluitingen nodig zijn. In plaats van overleg met alle betrokkenen over de toekomst, zijn we overvallen met een voldongen feit”, aldus het bestuur van ’t Gieters Belang.

Mogelijke alternatieven

Opvallend is dat er niet is gesproken over mogelijke alternatieven voor sluiting. „We willen dat dit beter wordt onderzocht. We begrijpen dat de bibliotheek zich aan de veranderende behoefte en toekomstige marktomstandigheden moet aanpassen, maar gezien de vele leden en uitleencijfers in Giethoorn is sluiting op dit moment niet aan de orde. We zouden graag met de Bibliotheek en gemeente in gesprek gaan om in ieder geval alle alternatieven te verkennen.”

Honderden bibliotheekleden uit Giethoorn – jong en oud - maken van de bibliotheek een belangrijk ontmoetingsplaats. Kijkend naar de functie en opdracht van de bibliotheek, moet die behouden blijven, vindt het bestuur. „We leggen ons hier niet bij neer. In een gemeente waarin de burger centraal staat, kan het niet waar zijn dat die naar Steenwijk moeten reizen om boeken te kunnen lenen!”

Nieuws

menu