’t Gieters Belang wil nog meer informatie over ontsluitingsweg in Gieterse Polder

De Gieterse polder.

De Gieterse polder. Foto: Wilbert Bijzitter

’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt hebben een WOB-verzoek (Wet Openbaar Bestuur) ingediend om informatie te krijgen over het haalbaarheidsonderzoek van een weg van ’t Vonder naar De Nering in de Gieterse Polder. ’t Gieters Belang vindt de verstrekte informatie onvoldoende en niet compleet.

’t Gieters Belang heeft daarom bezwaar gemaakt en de ontbrekende informatie opgevraagd bij de gemeente. „Nu er een concept intentieovereenkomst tussen de eigenaren van ’t Vonder en de gemeente Steenwijkerland voorligt moeten er ons inziens voorbereidende besprekingen met daarbij behorende ( e-mail ) correspondentie hebben plaats gevonden. Deze informatie ontbreekt”, stelt Evert Van Dijk, voorzitter van ’t Gieters Belang.

„De te ontwikkelen weg zou de opmaat voor 150 extra parkeerplekken bij ’t Vonder De ontwikkeling van deze extra parkeerplaatsen houdt direct verband met de ontwikkeling van de weg. Ook deze informatie ontbreekt en hierover zouden we dan ook graag alle correspondentie, e-mails en bespreekverslagen ontvangen”, vervolgt Van Dijk.

Geen e-mails?

„De opdrachtverstrekking voor de uitwerking aan een bureau ontbreekt alsmede de conclusies van dit bureau. H. Gedurende het jaar 2020 en begin 2021 was het beleid ‘thuiswerken tenzij’. We constateren dat er in het geheel geen e-mails zijn verstrekt. Wij achten het onwaarschijnlijk dat gedurende het coronajaar niet over dit onderwerp e-mails zijn verzonden. Deze mails ontvangen we graag.”

Weggelakte informatie

In de aangeleverde stukken zijn delen weggelakt. ’t Gieters Belang maakt bezwaar tegen de hoeveelheid weggelakte informatie. Volgens de gemeente zijn ‘persoonlijke beleidsopvattingen een reden om geen informatie te verstrekken.’ ’t Gieters Belang hierover: „De verslagen kwalificeert u als persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad. We stellen vast dat de binnen deze artikelen bedoelde bescherming van de persoonlijke levenssfeer of beleidsopvattingen niet van toepassing is op ingehuurde externe bureaus die objectieve expertise bieden. De informatie uit deze rapporten is derhalve ten onrechte weggelakt.”

Integraal plan

Eerder hadden ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt het college van burgemeester en wethouders verzocht om het haalbaarheidsonderzoek naar een ontsluitingsweg vanaf de parkeerplaats van ’t Vonder naar de Nering stop te zetten. Tijdens de gemeenteraadsvergadering eind september zegde wethouder Bram Harmsma toe, dat er een integraal plan voor de Gieterse Polder komt. „En dat er tussentijds geen onherroepelijke keuzes worden gemaakt. De definitieve keuze is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Er is geen belang dan algemeen belang. Daarvoor zijn inventariserende onderzoeken nodig. Eerst moet er een totaal plan komen. Helder en transparant en dat doen we samen”, zei Harmsma.