3200 extra woningen in 10 jaar in Steenwijkerland, ‘maar aantallen zijn niet heilig, ze moeten wel inpasbaar zijn’

De politieke partijen zijn voor bovenregionale woningbouw de komende 10 jaar en adviseren om voor 1500 extra woningen voor bovenregionale groei te gaan. Deze woningen komen bovenop de 1700 woningen voor de lokale woningbehoefte.

De nieuwbouwlocatie Betap/Crilux aan de Meppelerweg. Ook het magazijn van Defensie (rechtsboven) en Sporlust (links) zijn in beeld.

De nieuwbouwlocatie Betap/Crilux aan de Meppelerweg. Ook het magazijn van Defensie (rechtsboven) en Sporlust (links) zijn in beeld. Foto: Martijn Bijzitter

Van die 1700 woningen komen er 800 in Steenwijk en 900 in andere kernen in Steenwijkerland. Dus in Steenwijk komen in de komende 10 jaar 2300 woningen bij. De grote vraag is: waar moeten die komen en daar worstelen de politici mee, zo bleek dinsdagavond tijdens de politieke markt. „We moeten de streekfunctie van Steenwijk versterken, maar we moeten wel de groene ruimte rond de stad respecteren. Bouwen op de Steenwijker Kamp of de locatie tussen Woldmeenthe en de uitloper van De Woldberg zijn niet aan de orde”, zei Clazinus Netjes (CDA). Hij denkt aan zoveel mogelijk inbreiding. „Denk aan locaties RSG Stationsstraat, de locatie Eekeringe als de unilocatie klaar is, de voormalige Ford-garage aan de Meppelerweg, de stationsomgeving en aan de westkant van Tuk.”

Volgens Willem Sommer (PvdA) is dit „een eenmalige grote kans om te investeren in woonkwaliteit. Er zijn nu nauwelijks koopwoingen voor starters, jongeren kunnen hun ouderlijk huis niet verlaten. Meer woningbouw is goed voor alle voorzieningen die de stad heeft: het theater, de scholen, de winkels. Het bevordert de leefbaarheid.”

Ronnie Lassche (CPB): „De jongeren in vooral kleinere kernen dreigen weg te trekken, dus dit is een positieve kans. Wordt het nu niet tijd om al gronden aan te kopen”, zo vroeg hij zich af. „Extra groei zal toevoegen aan heel Steenwijk. Wel is hier regie nodig”, zei Cor Lievers van de ChristenUnie.

‘Denk ook aan Vollenhove’

André Bus (BGL) wil graag wonen in de binnenstad stimuleren. „Verder moet er wel een balans zijn tussen wonen, werken en recreëren. De Noordoostpolder biedt nu veel werkgelegenheid. Hier liggen kansen voor Vollenhove.”

Over de omvang van woningbouw zei Thom de Vries van D66: „Dat zijn wel 3 nieuwe wijken zo groot als de Woldmeenthe. Het is moeilijk in te schatten hoeveel impact zoveel woningen zal hebben. Het zal zeker effect hebben op de natuur en de landbouw. Daarom moeten we voorzichtig zijn. We moeten het landelijke gebied koesteren en er moet een balans zijn.”

‘Breng locaties in beeld’

Wat betreft de locaties, is er voor de VVD geen taboe zoals voor het CDA , die bijvoorbeeld geen woningbouw op de Steenwijker Kamp wenst. Jeroen Ziel adviseerde om alle locaties in beeld te brengen en een toelichting wat betreft de infrastructuur te geven. „Geef voorrang aan inwoners van vooral kleine kernen en zorg voor een constante uitgifte van kavels en een goede mix van woningen. We gaan voor extra woningbouw, dus bovenregionale woningen. Hierdoor krijgen de eigen inwoners meer kans om een woning te kopen.”

Aletta Makken van GroenLinks vond het lastig om advies te geven. „Want wat is de behoefte van bovenregionale woningbouw? Gaat het ten koste van het landschap? Wat is de meerwaarde? Wat voor soort woningen komen er? Wat voor segment? Moeten we de inwoners erbij betrekken? Kortom, het is nog niet goed onderbouwd en daarom kunnen we nog geen goed advies geven. Het plan zal verder uitgewerkt moeten worden.”

‘Geen plan, maar een richting’

Wethouder Marcel Scheringa zei over de status: „Het is geen plan. Nationaal is er woningnood en alle regio’s zijn gevraagd om zij mee kunnen helpen aan een oplossing. Zo ook Regio Zwolle, die op haar beurt de 21 gemeenten heeft gevraagd om boven de eigen lokale vraag extra’s te kunnen doen. Het is een richting aan Regio Zwolle van wat wij denken te kunnen realiseren. Wat voor soort huizen er komen? Die uitwerking moet nog plaatsvinden. Waarom zoveel in Steenwijk? Omdat de stad goed ontsloten is met een station en haar ligging aan de snelweg.”

Maar de lokale vraag heeft topprioriteit, zei Marcel Scheringa verder. „Eigen inwoners moeten een huis kunnen krijgen.” En de locaties: „We kiezen niet voor een willekeurig weiland, maar logische plekken. We gaan de locaties in kaart brengen. Denk aan de locaties die Netjes noemde, maar ook schoollocaties. Niet alleen het terrein van de voormalige Betap/Crilux-fabrieken komt in aanmerking, we denken ook aan Sportlust en het nabijgelegen magazijn van Defensie, dat binnen korte termijn gaat sluiten. En ja verder herbestemmingen.”

‘Aantallen zijn niet heilig’

Over de impact zei Scheringa: „We moeten het karakter van Steenwijk in de gaten houden. Een stad met een landelijke omgeving en veel groen. We kijken ook naar kansen in de infrastructuur. De aantallen van woningen zijn niet heilig. Ze moeten wel inpasbaar zijn.”

Over ‘eigen volk eerst’ zei Scheringa: „We gaan onderzoeken welke instrumenten mogelijk zijn. Zeker in de kleine kernen en hoe zorgen we voor betaalbare woningen. Zo kun je denken aan antispeculatiebeding aan de onderkant van de woningbouwmarkt.”