43 gedupeerde gezinnen van toeslagenaffaire in Steenwijkerland krijgen hulp: gemeente neemt schulden over of gaat kwijtschelden

Ouders zijn formeel gerechtigd om kinderopvangtoeslag te ontvangen, maar zijn zo getraumatiseerd dat men geen aanvraag meer durft te doen bij de Belastingdienst. ANP / Sem van der Wal

In Steenwijkerland zijn 43 gezinnen slachtoffer van de zogenaamde toeslagenaffaire.

De toeslagenaffaire is in Nederland een affaire waarbij ongeveer 26.000 ouders onterecht slachtoffer werden van fraudeverdenkingen met de kinderopvangtoeslag en/of slachtoffer werden van een harde fraudeaanpak bij de Belastingdienst. Tienduizenden ouders moesten gigantische bedragen aan kinderopvangtoeslag terugbetalen, met desastreuze gevolgen.

Gemeente schiet te hulp

De 43 gezinnen in Steenwijkerland krijgen hulp van de gemeente. Alle gezinnen zijn door de gemeente benaderd. Tot nu toe hebben veertig gezinnen gereageerd: drie worden nog persoonlijk (aan huis) benaderd. Van de bereikte gezinnen hebben vier gezinnen gebruik gemaakt van het hulpaanbod.

Zo is er twee keer een SMI-beschikking (sociaal-medische indicatie) afgegeven voor het gebruik van kinderopvang op gemeentelijke kosten. Deze ouders zijn formeel gerechtigd om kinderopvangtoeslag te ontvangen, maar zijn zo getraumatiseerd dat men geen aanvraag meer durft te doen bij de Belastingdienst Toeslagen voor de zogenaamde K.O.T. (kinderopvangtoeslag). De gemeente betaalt de rekening voor de kinderopvang van deze ouders.

Eén gezin heeft hulp en een aanbod voor lichte opvoedondersteuning ontvangen en een ander gezin is geholpen met het inschakelen van een meer passende bewindvoerder voor dit gezin.

Kwijtschelden

Onder de veertig bereikte gezinnen zijn er zes die een gemeentelijke belastingschuld hebben als gevolg van de hele Toeslagenaffaire. De inning hiervan is stopgezet en de gemeente zal deze schulden overnemen of kwijtschelden. Hiervoor moet nog een besluit worden genomen door het college, vooruitlopend op de Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen die ingaat op 1-1-2022. Met deze Verzamelwet wordt de gemeente volledig gecompenseerd voor het kwijtgescholden bedrag en de uitvoeringskosten die hiermee gemoeid zijn.

Ook zijn de gemeentelijke heffingen stilgelegd bij erkende gedupeerden. De extra kosten voor hulp aan gedupeerden, maar ook de extra ambtelijk inzet en uitvoeringskosten, worden in principe allemaal financieel gecompenseerd door het Rijk.

Nieuws

menu