50PLUS stuurt opnieuw een brief met oproep om verkiezingsborden in Steenwijkerland te plaatsen

Dergelijke verkiezingsborden zijn al sinds 2004 niet in Steenwijkerland te zien. Foto: Anton Kappers

Harrold Kuiper van 50PLUS Overijssel heeft een nieuwe brief aan het college van burgemeester en wethouders gestuurd met het verzoek zo snel mogelijk verkiezingsborden in de gemeente Steenwijkerland te plaatsen.

„Wij roepen op om terstond in actie te komen en de verkiezingsborden nu snel te plaatsen voordat het te laat is. Het gaat om een zaak met een spoedeisend karakter, omdat de verkiezingen voor de deur staan en er geen tijd te verliezen is. Onmiddellijke actie is geboden”, schrijft Harrold Kuiper.

Hij beroept zich op een uitspraak van de Hoge Raad, waarin gesteld is dat ‘de politieke partijen de mogelijkheid dienen te krijgen zich te kunnen uiten en de gemeente zou de ‘mogelijkheden van enige betekenis’ moeten faciliteren.’ Ook wijst hij op de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de burgemeester, waarin hij zegt dat hij ‘ervan uit gaat dat de gemeenten, zoals gebruikelijk, tijdig verkiezingsborden plaatst’. De gemeente krijgt bij eventuele plaatsing budget uit het Gemeentefonds.

Mocht het college niet overstag gaan, dan vraagt Kuiper om de politieke partijen vrij te laten om zelf borden te mogen aanbrengen binnen de gemeente Steenwijkerland. „En we houden ons het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen”, aldus Kuiper.

Kuiper kreeg als antwoord dat de brief op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 14 maart wordt geplaatst. Kuiper hierover: „Een dag voor de verkiezingen formeel op de agenda van de gemeenteraad zetten, is geen oplossing. Als verkiezingen het feest van de democratie is, dan zou ik graag samen met de gemeente de slingers ophangen. Dat wil zeggen posters van politieke partijen en zo spoedig mogelijk voor 15 maart aan plakken op verkiezingsborden. Ik wil wel mee helpen timmeren om de borden in elkaar te zetten en te plaatsen. Het kan nog. Laten we het oppakken.”

Nieuws

menu