50PLUS wil verkiezingsborden terug

Dergelijke verkiezingsborden zijn al sinds 2004 niet in Steenwijkerland te zien. Foto: Anton Kappers

50PLUS heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente Steenwijkerland om geen verkiezingsborden in de gemeente te plaatsen.

De gemeente Steenwijkerland plaatst al sinds 2004 geen verkiezingsborden meer voor politieke partijen om posters op te plakken. Iedere partij, die zich op deze manier wil profileren in verkiezingstijd spaart zelf voor zijn campagnebudget en koopt bijvoorbeeld reclameruimte in voor een aantal weken.

„Wij als 50PLUS begrijpen dat de gemeente Steenwijkerland graag opkomst bevorderende activiteiten wil ontplooien om daarmee meer burgers naar de stembus te trekken. Dit is op zich een nobel streven, echter, voor vele kleine partijen - met een gelimiteerd budget - en voor partijen die niet in de raad van Steenwijkerland vertegenwoordigd zijn, is het essentieel dat zij voldoende mogelijkheden krijgen om zich te profileren in het publieke domein. Als 50PLUS maken wij deel uit van de partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. 50PLUS maakt dan ook formeel bezwaar tegen het enig besluit om geen borden te plaatsen in de gemeente Steenwijkerland”, zegt Harrold Kuiper, landelijk secretaris van 50PLUS en kandidaat voor de provinciale verkiezingen.

„Ook willen wij het college erop wijzen dat alle partijen die deelnemen aan de Provinciale Staten gelijk dienen te worden behandeld en dat er derhalve een informatieplicht is vanuit het college om deze partijen, al dan niet tijdelijk via de provincie, hiervan actief op de hoogte te stellen. Dit is tot op heden niet gebeurd”, vervolgt Kuiper.

Hij heeft contact gehad met de nationale kiesraad. Die stuurde het volgende bericht: ‘Over het algemeen kan gesteld worden dat campagnevoering, vallend onder de vrijheid van meningsuiting, niet in de Kieswet geregeld is. In verband met het aanplakken van verkiezingsposters heeft de rechter wel bepaald dat er sprake moet zijn van ‘mogelijkheden van enige betekenis.’

In strijd met uitspraak

Harrold Kuiper: „Door het niet plaatsen van borden waarop politieke partijen zich kunnen profileren, handelt de gemeente Steenwijkerland in strijd met deze uitspraak van de Hoge Raad. De politieke partijen dienen de mogelijkheid te krijgen zich te kunnen uiten en de gemeente zou de ‘mogelijkheden van enige betekenis’ moeten faciliteren.”

Ook wijst Kuiper op een bericht van de Minister van Binnenlandse Zaken die verzonden is aan alle burgemeesters. ‘In het kader van de opkomstbevordering en van de ondersteuning van politieke partijen ga ik ervan uit dat u, zoals gebruikelijk, tijdig verkiezingsborden plaatst waarop de politieke partijen hun posters kunnen aanplakken. Ik wijs erop dat het aanplakken van posters voor veel politieke partijen een belangrijk middel is om hun deelname aan de verkiezing onder de aandacht van de kiezers te brengen. In het algemeen deel van het Gemeentefonds is een voorziening opgenomen voor de bekostiging van het organiseren van verkiezingen. Deze is ook bedoeld voor het plaatsen van verkiezingsborden. Het past dan ook niet om politieke partijen geld te vragen voor het laten afbeelden of aanplakken van hun posters, of in het geheel geen gelegenheid te bieden om campagne-uitingen in de openbare ruimte toe te staan.’

Censuur

Harrold Kuiper beroept zich ook op vrijheid van meningsuiting. „Zoals ook al door de kiesraad is aangegeven, vallen uitingen van politieke partijen onder de vrijheid van meningsuiting, Artikel 7 van onze Grondwet. Het niet geven van de mogelijkheid aan politieke partijen om zich te kunnen profileren raakt Artikel 7 van de Grondwet. Het verbieden van de vrijheid van meningsuiting en uitblijven van de mogelijkheden van enige betekenis om de vrijheid van meningsuiting te faciliteren, kan gezien worden als censuur.”

Mocht de gemeente naar aanleiding van de brief van Kuiper toch niet overgaan tot plaatsing van borden, dan vraagt Kuiper om toe te staan dat politieke partijen zelf borden gaan plaatsen.

Nieuws

menu