Aanbod en gebruik van Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn fors gegroeid

Kinderopvang Kaka bij de Beatrixschool in Steenwijk. Foto: Martijn Bijzitter

Een groter aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en daardoor meer keuzevrijheid voor ouders. Dat is een van de uitkomsten van de monitor waarin de uitbreiding, spreiding en kwaliteit van het VVE-aanbod in Steenwijkerland wordt bijgehouden.

En er is meer goed nieuws te melden. Want naast uitbreiding van het aanbod blijkt uit de monitor over 2020 ook dat er meer gebruik van de voorziening is gemaakt én dat het bereik van peuters is gestegen. Wethouder Trijn Jongman is blij met de uitkomsten van de jaarlijkse meting: „Dit is echt het resultaat van een gezamenlijke inspanning: van de voorschoolse sector, de kinderopvangorganisaties, de schoolbesturen, de GGD, het sociaal werk en de gemeente. De cijfers krijgen nog meer kleur als je weet dat vorig jaar in eerste periode van de coronamaatregelen de voorzieningen voor reguliere kinder- en peuteropvang waren gesloten.”

Lage drempels

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderdeel van het gemeentelijk beleid om onderwijsachterstanden te voorkomen. Jaarlijks worden hierover met de samenwerkende partijen afspraken gemaakt. Wethouder Trijn Jongman: „We willen dat er verspreid in de gemeente genoeg aanbod is van VVE zodat ouders wat te kiezen hebben. Ze moeten er ook makkelijk gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat we drempels, ook financiële, zo laag mogelijk willen houden. Het past bij onze ambitie om kinderen een veilige en rijke omgeving te bieden waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen.”

‘We leggen de lat hoog’

De afgelopen twee jaar is het aanbod van kinderopvanglocaties mét VVE flink gestegen in Steenwijkerland. Niet alleen in Steenwijk maar met name ook in Kuinre, Vollenhove en Sint Jansklooster. Wethouder Trijn Jongman: „We leggen de lat hoog want het liefst willen we dat alle peuters naar de peuteropvang gaan. Natuurlijk vooral als er sprake is van een mogelijke (taal)achterstand. De doorlopende leerlijn van voorschool (de kinderopvang) naar vroegschool (het basisonderwijs) is echt belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Vorig jaar hebben we daarom extra ingezet op het bereiken van ouders van peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Onder andere via de consultatiebureaus, de organisaties voor peuteropvang, Sociaal Werk De Kop die ouders helpt bijvoorbeeld bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag, een flyer met informatie, het peuterboekje en door peuters de mogelijkheid te bieden om een keer te komen kijken. Die inspanningen hebben resultaat gehad zo blijkt uit de monitor.”

De monitor VVE en peuterbereik 2020 is te vinden op de gemeentelijke website.

Nieuws

menu