'Aanjaagfonds om 'leven' op gang te brengen'

Wanneer weer volle zalen? Als het verenigingsleven weer op gang komt, kan het rekenen op steun van de gemeente.

De gemeente Steenwijkerland heeft het Vitaliteitsfonds verlengd naar december 2021. Om het verenigingsleven weer op gang te brengen is de gemeente van plan om dit fonds straks om te zetten in een aanjaagfonds.

Het Vitaliteitsfonds is ingesteld met het oog op instandhouding van verenigingen en activiteiten, die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Het fonds is in september 2020 ingericht om maatschappelijke organisaties die in hun voortbestaan bedreigd worden vanwege corona en de geldende maatregelen, te ondersteunen waar nodig.

De periode waarin we te maken hebben met COVID - 19 crisis en de daarbij behorende maatregelen, duurt langer voort dan vooraf ingeschat. Maatschappelijke organisaties zijn ingeteerd op hun reserves, maar staan in de komende periode soms ook voor noodzakelijke uitgaven of geplande uitgaven die juist bij zouden dragen aan de toekomstbestendigheid op de lange termijn.

Reserves

Daarvoor hebben ze reserves aangelegd. Spreken ze nu al deze reserves aan, dan ontstaat er op een iets later moment alsnog een situatie waarin ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Op dit moment moeten organisaties volgens de regeling hun reserves nagenoeg volledig benutten.

Als de reserves leeg zijn, kan er een beroep worden gedaan op het Vitaliteitsfonds. In het fonds zit € 500.000,-. Tot 1 juli is € 152.444,- uitgekeerd. Van de 21 officiële verzoeken zijn 10 verzoeken toegekend, 7 zijn afgewezen en 4 zijn nog in behandeling.

Aanjaagfonds

Wethouder Marcel Scheringa zei eerder tijdens een perscontact: „Dit fonds willen we omzetten naar een aanjaagfonds om zo de lokale samenleving weer aan te jagen. Verenigingen kunnen het gebruiken voor nieuw te organiseren activiteiten.” Na de zomer gaat de gemeente in overleg met wijkverenigingen, plaatselijke belangenverenigingen, sport- en andere verenigingen om te zien waar ze een helpende hand kan bieden.

Nieuws

menu