Aanjaagfonds voor periode na corona: verenigingsleven weer aanjagen

Voor de horeca start de Horeca Academie om zo goed geschoold personeel te krijgen. Foto René Wiegmink

Het einde van coronamaatregelen is in beeld. „Hoe komen we versterkt uit de crisis? En hoe staat het verenigingsleven er voor? Daarom gaan we een aanjaagfonds maken”, zegt wethouder Marcel Scheringa.

De gemeente sloot 2020 met een positief saldo van 4 miljoen euro af, maar heeft moeite met het opstellen van een nieuwe begroting, omdat niet zeker is hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt, met name voor de jeugdzorg.

Er is tijdens de coronatijd al een vitaliteitsfonds in het leven geroepen. Culturele instellingen, stichtingen, muziekverenigingen of sportclubs, maar ook multifunctionele centra, theaters en zwembaden, die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op het Vitaliteitsfonds. Die is verlengd van 1 maart 2021 naar 31 december 2021. De gemeenteraad heeft in augustus 2020 € 500.000, - euro beschikbaar gesteld voor dit fonds. Tot nu toe is zo’n € 100.000,- euro verstrekt. Marcel Scheringa: „Dit fonds willen we omzetten naar een aanjaagfonds om zo de lokale samenleving weer aan te jagen. Verenigingen kunnen het gebruiken voor nieuw te organiseren activiteiten.”

‘Helpende hand bieden’

Wethouder Tiny Bijl: „Is er sprake van een leegloop bij verenigingen? Na de zomer wordt meer duidelijk. Hoe is de veerkracht en waar is behoefte aan. Na de zomer gaan we in overleg met wijkverenigingen, plaatselijke belangenverenigingen, sport- en andere verenigingen om te zien waar we een helpende hand kunnen bieden.”

Horeca Academie

Voorspellingen doen, is lastig. Wethouder Bram Harmsma: „Komt er hier achteraan nog een economische crisis met faillissementen en ontslagen? Zeker is dat er verliezers zijn, zoals de horecaondernemers. En vind nu maar eens goed personeel en een goede kok. Veel medewerkers in deze branche hebben ander werk gevonden. Daarom beginnen we met de Horeca Academie. Dat was al in de pen voor de coronatijd, maar die gaan we nu extra aanjagen. We vinden dit als gastvrije gemeente heel belangrijk.”

Meer projecten

Ook voor andere sectoren en beroepsgroepen komt extra budget voor projecten. „Van mensen tot een afstand tot de arbeidsmarkt tot toptalent”, aldus Bram Harmsma. „Ook willen we de circulaire economie (recycling en hergebruik van materialen) meer benutten.”

Nieuws

menu