Aanscherping van beleid op zonneparken in Steenwijkerland

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van zonneparken in Steenwijkerland wordt aangescherpt. De aanscherping biedt inwoners en initiatiefnemers meer duidelijkheid bij initiatieven voor een zonnepark.

Er zijn plannen voor een zonnepark in de Bentpolder bij Vollenhove..

Er zijn plannen voor een zonnepark in de Bentpolder bij Vollenhove.. Martijn Bijzitter

In een motie tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2021 werd om een evaluatie van het huidige beleid gevraagd, omdat de raad worstelde met wel of geen zonneparken en onder welke voorwaarden (draagvlak, lokaal eigendom, participatie).