Albertus van Benthem is ‘Weidevogelboer van het jaar’

Hans de Lange en Sjoerd Bakker, oprichters en 41 jaar bestuurslid, werden in het zonnetje gezet.

Hans de Lange en Sjoerd Bakker, oprichters en 41 jaar bestuurslid, werden in het zonnetje gezet. Foto: Philip Friskorn

Vogelwacht IJsselham e.o. kon door de versoepeling van de coronamaatregelen weer een avond bijeen komen in Dalzicht in Oldemarkt.

De Vogelwacht IJsselham bestrijkt ruwweg het gebied van Oldemarkt naar Kuinre en van Ossenzijl via Blokzijl naar Vollenhove. In totaal wordt er op circa 940 hectare geïnventariseerd en nazorg gepleegd, dat wil zeggen de legsels worden beschermd door een 12-tal vogelwachters. Het betreft ongeveer 690 hectare grasland en 250 hectare maïsland.

De aantallen broedparen van de weidevogels zijn de afgelopen 50 jaar enorm teruggelopen. Voor de kievit en de grutto zijn de aantallen broedparen (respectievelijk 334 en 55 paar) de laatste jaren redelijk stabiel met in 2021 een lichte toename. Grutto, kievit en tureluur zitten in de plus en zelfs waren er 6 nesten van de zeer zeldzame kemphaan. Het voorjaar van 2021 was nat en dat heeft de weidevogel goed gedaan. Predatie blijft een probleem, maar is in 2021 wel afgenomen. Moderne middelen als de inzet van drones met warmtesensoren en camera’s maken het zoeken naar nesten eenvoudiger.

In het zonnetje gezet

De Vogelwacht IJsselham e.o. bestaat in 2022 41 jaar, 2021 was dus een jubileumjaar. Door corona konden de leden in 2021 niet voor de jaarlijkse bijeenkomst samenkomen. De oprichters waren Hilbert Veenstra, Sicco Hoeksta, Roelof Koelma, Hans de Lange en Sjoerd Bakker. De laatste twee zitten nog steeds in het bestuur als voorzitter en penningmeester. Ze zijn beiden dan ook in het zonnetje gezet door de rest van het bestuur met een flesje en een mooie oorkonde. Ook was Marja van Harten van Landschap Overijssel aanwezig om de jubilarissen te feliciteren met een presentje.

Weidevogelboer

Het is al weer een aantal jaren de gewoonte om namens de Vogelwacht IJsselham de ‘Weidevogelboer van het jaar’ te benoemen. Voor 2021 is dat een jonge boer geworden die de weidevogels een warm hart toedraagt. Het is Albertus van Benthem uit Sint Jansklooster. Hij beheert een stuk land op een dusdanige manier dat weidevogels zich er thuis voelen. Albertus kreeg uit handen van bestuurslid Henk Veldkamp de award uitgereikt.

De avond werd afgesloten met een lezing over vogels, met name weidevogels, door Albert Wester.


De Vogelwacht IJsselham is op zoek naar nieuwe leden. Vooral is er behoefte aan jongeren met een hart voor de natuur. Interesse? Meld je aan bij Henk Veldkamp via hendrikveldkamp65@gmail.com .