Alle politieke partijen zetten handtekening onder Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022; fracties steunen 9 puntenplan

Steven Bunt, fractievoorzitter PvdA, zet als eerste zijn handtekening onder Regenboog Manifest Steenwijkerland. Foto: Stichting Regenboog Steenwijkerland

Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Steenwijkerland hebben hun handtekening onder het Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 gezet. Het Manifest is opgesteld door Stichting Regenboog Steenwijkerland. In het plan staan 9 punten ter verbetering van de sociale positie en emancipatie van LHBTIQ+ers in Steenwijkerland. Zoals veiligheid op straat, aandacht voor diversiteit in het onderwijs en een inclusieve werkomgeving. Met de handtekening roepen de partijen het nieuwe college, dat ontstaat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, op beleid te maken en een aantal maatregelen te nemen.

Regenboog Manifest

De 9 punten in het Regenboog Manifest Steenwijkerland 2022 hebben onder andere. betrekking op het aanpakken van discriminatie, het bevorderen van acceptatie op scholen, veilig kunnen sporten, het creëren van een inclusieve werkomgeving en aandacht voor ouderen. ‘Homo’ wordt nog veel te vaak gebruikt als scheldwoord op school of in de sportkantine. Oudere LHBTIQ+ers zijn vaker eenzaam dan hun hetero leeftijdsgenoten. Transgenders worden niet begrepen, uitgescholden of buitengesloten. En veel te veel jongeren worstelen nog altijd als ze ontdekken dat ze ‘anders’ zijn. „Qua rechten zijn we in Nederland al heel ver, maar dat betekent nog niet dat we nu achterover kunnen leunen. En daar is de politiek, samen met onze stichting, aan zet”, aldus Stichting Regenboog Steenwijkerland. Het volledige Regenboog Manifest staat op www.regenboosteenwijkerland.nl .

Concrete maatregelen

In Regenboog Manifest Steenwijkerland staan concrete maatregelen die de gemeente kan nemen om de positie van LHBTIQ+ers te verbeteren. Zoals met de scholen bespreken op welke wijze ze uitvoering geven aan de wet burgerschapsonderwijs. In deze nieuwe wet is onder andere vastgelegd dat scholen kinderen en jongeren begrip en respect bijbrengen voor verschillen in seksuele oriëntatie (op wie je valt) en gender oriëntatie (hoe je jezelf ziet). Ook moet duidelijker worden waar inwoners terecht kunnen als zij gediscrimineerd worden, op welke grond dan ook. En kan de gemeente zelf de communicatie met haar inwoners ook op verschillende punten nog verbeteren.

Regenboog Steenwijkerland

Stichting Regenboog Steenwijkerland werd afgelopen jaar opgericht en komt op voor de belangen en positie van LHBTIQ+ inwoners (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele-, transgender-, intersekse- en queerpersonen en anderen) en iedereen die zich met deze groep verbonden voelt. De stichting is een netwerk van en voor de LHBTIQ+ gemeenschap in Steenwijkerland en iedereen die haar steunt. Regenboog Steenwijkerland wil vooruitgang boeken in zichtbaarheid, sociale erkenning, inclusiviteit en emancipatie van LHBTIQ+ inwoners. In de stad, de kernen en het buitengebied. Zij werkt aan een inclusieve omgeving voor LHBTIQ+ op straat, op school, in werk, het uitgaansleven, de sportclub, religie en cultuur, in de leefomgeving, etcetera. Door de gemeenschap te verbinden en van daaruit te bouwen aan een gelijkwaardige positie binnen de gemeente.

Nieuws

menu