Auteur Henk de Zeeuw geeft lezing in Stadsmuseum Vollenhove over 'Het ontstaan van het land van Vollenhove'

Auteur Henk de Zeeuw overhandigde vorig jaar het eerste exemplaar van zijn boek aan wethouder Marcel Scheringa. De Zeeuw geeft een lezing in het stadsmuseum van Vollenhove. Foto: wilbert bijzitter

In het Stadsmuseum in Vollenhove wordt dinsdag 18 oktober een lezing gehouden door Henk de Zeeuw met als onderwerp het ontstaan van het Vollenhove omringende landschap. De Zeeuw schreef vorig jaar het boek: ‘Boeren tussen riet, turf en adel. Duizend jaar Land van Vollenhove’.

Vele krachten hebben het landschap in onze regio vormgegeven en een aantal daarvan zullen in deze presentatie de revue passeren. Denk aan de de ijstijd, de vroege ontginningen voor de landbouw, de rol van de bisschop en zijn ridders, de verveningen, het ontstaan van de Wieden, de rietteelt, het ontstaan van de polders en waterschap, werkverschaffing en herontginning, van gemengd bedrijf naar melkveehouderij, ruilverkaveling, intensivering van de landbouw en het ontstaan van de natuurparken.

Ontwikkeling van boerderijen

Na de pauze vertelt De Zeeuw over de ontwikkeling van de boerderijen in Land Veno: hij laat de ontwikkeling zien van de boerderijen in deze regio van het primitieve woon-stal huis waar mensen en vee in één ruimte woonden in het jaar 900 tot de moderne ligboxenstal met apart woonhuis met alle voorzieningen in onze tijd.

Henk de Zeeuw laat zien hoe de boerderij en het wonen steeds werden aangepast aan de veranderingen in het landbouwbedrijf en de veranderende normen (en middelen) ten aanzien van het wonen. Hij bekijkt ook hoe in de tijd verschillende type boerderijen zijn ontstaan (klein met bultrug, groot met dubbele baanders, met een dwarsvoorhuis, met hoger opgetrokken voorhuis, en dergelijke).

Aanmelden

Auteur De Zeeuw was werkzaam als landbouwsocioloog in Nederland en het buitenland. Toen hij 21 jaar geleden in het Land van Vollenhove kwam wonen en zich verdiepte in de geschiedenis van de regio, was hij verbaasd te moeten constateren dat er diverse boeken waren over de bisschop die hier eeuwenlang de baas was, over de adellijke families en hun havezaten, die dat nog eeuwen nadien waren, maar er erg weinig te vinden was over de boerenbevolking die toch de basis van de lokale economie vormde. Zijn boek vulde dat gebrek.

De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur met halverwege een pauze. Zie ook www.chcvollenhove.nl en het blad Kondschap van september. Aanmelden is verplicht vanwege de beperkte ruimte, via reserveringen@chcvollenhove.nl of telefonisch tijdens openingsuren via (0527) 244413, of mondeling aan de balie van het Stadsmuseum aan de Bisschopstraat 36 in Vollenhove.

Nieuws

menu