BGL: ‘Wanneer woningbouw op locatie Woldschool?’

Son Hekelaar (l), Antoinette Versteeg en Mirjam Lensink hebben zich gevestigd in de voormalige Woldschool. Foto: René Wiegmink

De fractie van BGL vraagt aan het college wanneer er sociale woningbouw komt op de locatie Woldschool in Steenwijkerwold.

Deze school is gesloten en wordt momenteel gebruikt door kunstenaars, die ‘Pand 10’ in Steenwijk moesten verlaten. Bennie Daan van BGL-fractie: „In de kernen in Steenwijkerland is woningbouw het gesprek van de dag. Veel jeugd geeft aan graag in hun eigen kern te willen blijven wonen. Iedereen heeft recht op een woning en BGL vindt het belangrijk dat met oog op de leefbaarheid in een dorp de jeugd die dat graag wil een woning kan vinden. Die mogelijkheid is op dit moment zeer beperkt. De vraag is groter dan het aanbod. BGL is blij dat de woonagenda steeds meer vorm krijgt en dat er plannen liggen voor het bouwen in de kernen van Steenwijkerland. BGL staat voor de volle honderd procent achter de uitspraak van de wethouder dat bij vrijkomende gemeentelijke gebouwen in Steenwijkerland gekeken wordt naar de mogelijkheid voor woningbouw en realiseren van sociale huurwoningen.”

“Voor de onlangs gesloten Woldschool in Steenwijkerwold is door de wethouder aangeven dat deze locatie in beeld is voor het ontwikkelen van woningen waaronder sociale huurwoningen. Daar zijn we blij mee. De vraag naar sociale huurwoningen in Steenwijkerwold is een belangrijk thema in de recent opgestelde dorpsvisie van Steenwijkerwold. Momenteel zijn er in de Woldschool kunstenaars afkomstig uit Steenwijk ondergebracht die ‘Pand 10’ in Steenwijk moesten verlaten. Ze hebben de mogelijkheid om daar te werken”, vervolgt Bennie Daan.

Vragen

De BGL fractie stelt de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders: „Het college geeft aan dat het om een tijdelijke oplossing gaat voor de betrokkenen. Hoelang gaat deze tijdelijke oplossing duren voor de betrokkenen? In afwachting van nieuwbouwplannen is BGL op zich niet tegen het tijdelijk gebruik van de Woldschool. Kan het college aangeven op welk termijn het onderzoek naar de realisatie voor sociale woningbouw op de locatie van de Woldschool afgerond wordt? Wanneer begint de realisatie van de sociale woningbouw? En vindt het college het ook wenselijk om te kijken hoe de toekomst van de kunstenaars er uit gaat zien en waar zij terecht kunnen?”

Nieuws

Meest gelezen