BGL bezorgd over brandveiligheid in historische kernen

Met een hoogwerker probeerde de brandweer de brand in de Koningstraat te bestrijden.

Met een hoogwerker probeerde de brandweer de brand in de Koningstraat te bestrijden. Foto: Martijn Bijzitter

BuitenGewoon Leefbaar maakt zich zorgen over de brandveiligheid in historische binnensteden in Steenwijkerland. Naar aanleiding van de recente branden in de Steenwijker binnenstad heeft de fractie vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

„In maart 2021 was er een forse brand in de Gasthuisstraat in Steenwijk, vorige week een grote brand in de Koningsstraat in de omgeving waar ook in april 2020 een felle brand woede. Er is sprake van grote schade aan de panden en een drama voor de betrokkenen. Dankzij kordaat optreden van de brandweer kon gelukkig erger worden voorkomen”, schrijft de fractie.

„Vaak zijn de panden tegen elkaar aan gebouwd en de vloerconstructies (balken) op verschillende plaatsen met elkaar verbonden. Ook de constructies van daken van diverse panden lijken nauwelijks van elkaar gescheiden. Het overslaan van brand naar andere panden lijkt op deze manier een extra risico.”

Daarom maakt de fractie van BuitenGewoon Leefbaar zich zorgen over de brandveiligheid in de binnensteden en historische kernen van Steenwijkerland. „Mede omdat nog niet zo lang geleden in Leeuwarden, bijna een hele winkelstraat is verwoest door overslaande brand naar meerdere panden.”

Vragen

De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. „Welk beeld heeft het college en/of de Veiligheidsregio IJsselland bij brandveiligheid van panden in onze binnensteden en historische kernen? Geldt er een speciale aanpak van branden in de binnensteden en kernen van onze gemeente? Kan het college dat kort uiteenzetten? Welke maatregelen zijn nog denkbaar om de risico’s zoals bestaande beschreven branden te verminderen? Worden er voldoende preventiemaatregelen getroffen in de binnensteden en historische kernen en naar uw oordeel ook goed nageleefd? Worden pandeigenaren en gebruikers van panden in de binnensteden/kernen voldoende voorgelicht over brandveiligheid en de risico’s?”

De fractie is erg tevreden over het functioneren van de brandweerkorpsen. „Maar is onze brandweer ook voor de toekomst voldoende uitgerust wat betreft personeel en materieel?”