BSO-bussen weer in gebruik bij Kinderopvang het Woldkasteel

De BSO bus is de opvolger van de BSO Stint. Dit elektrische voertuig is ontwikkeld voor de buitenschoolse opvang. foto: Het Woldkasteel

Sinds deze week sieren zogenaamde ‘BSO-bussen’ het straatbeeld van Steenwijk en omgeving. Kinderopvang het Woldkasteel heeft drie vrolijk gekleurde exemplaren van dit voertuig.

De BSO bus is de opvolger van de BSO Stint. Dit elektrische voertuig is ontwikkeld voor de buitenschoolse opvang. Pedagogisch medewerkers kunnen met de BSO bus zelfstandig kinderen vervoeren van school naar de opvanglocatie. Hierdoor zijn er geen taxivoertuigen met chauffeurs meer nodig en draagt de BSO bij aan een veilige verkeerssituatie rondom scholen.

Stefan Moes van het Woldkasteel: „Onze BSO bussen hebben een vaste plek bij zowel de scholen als de opvanglocaties. Zo kunnen kinderen veilig in-en uitstappen. Bovendien zijn de BSO bussen veel compacter dan de taxibus waardoor we meer overzicht hebben”.

Verplichte rijtraining

De BSO bus is qua vervoermiddel gelijk gesteld aan een fiets en mag dus daar komen waar fietsen is toegestaan. Overigens kan hij maar 17 kilometer per uur, dus wie een beetje doorfietst haalt hem zo in. Tijdens de verplichte rijtraining, waar alle medewerkers die de BSO bus besturen een certificaat voor behaald hebben, heeft de instructeur uitgelegd hoe hiermee om te gaan, zodat er geen file ontstaat van fietsers op het fietspad.

Bovendien is er extra veel aandacht besteed aan veiligheid tijdens het besturen. Naast veiligheid van het voertuig en de rijtraining, zijn alle routes die de BSO bus rijdt van tevoren in kaart gebracht en getoetst op veiligheid. „Hoewel het best een hele klus was om dit allemaal op te schrijven, maakt het je wel bewust van de onveilige routes en kruispunten. Hierdoor ga je beter nadenken over wat je moet doen en hebben we dit ook als team met elkaar besproken”, aldus Stefan. „Hierdoor kwam het gesprek op gang en doen we allemaal hetzelfde, waardoor dit voor iedereen duidelijk is en daarmee ook veiliger.”

Spelenderwijs omgaan met situaties in het verkeer

De BSO bus past goed bij het Woldkasteel en een gezonde leefstijl. Doordat kinderen goed zicht hebben, leren zij spelenderwijs om te gaan met situaties in het verkeer. Bovendien mogen kinderen die zelfstandig naar school fietsen, ook zelfstandig naar de BSO fietsen. Veilig Verkeer Nederland geeft aan dat rond een jaar of 9 veel kinderen in staat zijn om niet al te ingewikkelde verkeerssituaties te overzien. „Het zelfstandig fietsen naar school en naar de locaties stimuleren wij graag omdat uit onderzoek is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd iets leren, dit later als zij opgegroeid zijn makkelijker zelf gaan doen. Fietsen hoort hier ook bij”, zegt Margriet Leentjens, pedagogisch coach-en beleidsmedewerker van het Woldkasteel.

„Overigens wordt zelfstandig fietsen natuurlijk overlegd met ouders. We hebben afgesproken dat jongere kinderen omwille van de veiligheid niet meefietsen met de BSO bus. Voor sommige ouders is dit even wennen, omdat dit eerder wel toegestaan was. Ouders hebben hier begrip voor omdat veiligheid van hun kind voorop staat”.

Ouders zijn ook blij met de komst van de BSO bus. De terugkeer is uitgebreid besproken in de oudercommissie. De kinderen zelf stapten weer in alsof ze dit gisteren nog gedaan hadden.

Nieuws

menu