BVVS vindt dat gemeente Steenwijkerland een grotere rol moet spelen in proces rondom zonnepark in Bentpolder. 'Nu creëert zij een probleem, maar neemt niet deel aan de oplossing'

Volgens Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS) moet de gemeente Steenwijkerland nadrukkelijker naar voren treden in het proces rondom het mogelijke zonnepark in de Bentpolder bij Vollenhove. „Zij kan de discussie niet aan haar inwoners overlaten”, klinkt het in een brief aan de gemeente. Want: „Zij zijn geen partij.”

Er zijn plannen voor een zonnepark in de Bentpolder.

Er zijn plannen voor een zonnepark in de Bentpolder. Martijn Bijzitter

In de brief vraagt BVVS aan de gemeente om meer betrokkenheid bij het proces, duidelijkheid omtrent de draagvlakbepaling en een nadrukkelijke rol van de gemeente in overleg met de inwoners, om te zoeken naar een mogelijke andere plek in het gebied.

Onrust en discussie

Nieuws

menu