Bedrag starterslening is verhoogd van € 200.000,- naar € 275.000,-

Woningbouw.

Woningbouw. Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het maximale bedrag van de starterslening te verhogen van € 200.000,- te verhogen naar € 275.000,-. Dit geldt niet alleen voor bestaande en nieuwbouwwoningen, maar vanaf nu ook voor voormalige sociale huurwoningen met een maximaal aankoopbedrag van € 275.000,-.

De starterslening is vaak net dat financiële steuntje in de rug om de koop van een eerste woning mogelijk te maken. De starterslening is vastgesteld op maximaal 20% van het aankoopbedrag van de te kopen woning. Met deze lening zijn er de eerste drie jaar geen maandlasten.

De lening bestaat uit twee delen. Het eerste deel, de starterslening, wordt periodiek afgelost met een vast bedrag per maand. Het tweede deel, de combinatielening, wordt gebruikt om de starterslening in de eerste drie jaar af te lossen. Drie jaar na de aankoop van de woning worden rente en aflossing betaald.

Er zijn wel voorwaarden aan de lening verbonden. Je woont ten minste 1 jaar in de gemeente Steenwijkerland. Er zijn uitzonderingen voor niet-inwoners. Wie niet in de gemeente Steenwijkerland woont maar wel een aantoonbare economische of sociale binding heeft met de gemeente Steenwijkerland, komt ook in aanmerking. Je dient dan minimaal 18 uur per week in de gemeente Steenwijkerland te werken (economische binding) of je hebt minimaal 6 jaar onafgebroken gewoond in de gemeente Steenwijkerland en je woont niet langer dan 10 jaar buiten de gemeente Steenwijkerland (sociale binding).

Een andere voorwaarde is dat je zelf gaat wonen in de woning waarvoor de starterslening wordt verstrekt.