Beeld uit het verleden: werkkampen

De barakken van de werkkampen. Foto Ger Scheenstra

In de beginjaren van de vorige eeuw jaren (1929-1930) was er grote werkloosheid in ons land. Als werkverschaffing werden vele werklozen uit de grote steden ingezet om graaf- en ontginningswerk in het Land van Vollenhove te verrichten.

Ook later moesten er veel mensen werken bij de DUW (Dienst Uitvoering van Werken) bij de ontginningswerken in Noordwest Overijssel. Om al die mensen te huisvesten werden er werkkampen voor ze gebouwd. In totaal werden er zes kampen gebouwd, verdeeld over twee complexen. Het eerste complex was Beenderribben en bestond verder uit Kikkerij en Eind van het Diep. Het tweede was Halfweg en bestond verder uit Pikbroek en Lakeweg.

Na de oorlog diende kamp Beenderribben als strafkamp voor NSB-ers. Later kwamen de Molukkers erin tot augustus 1953. Daarna diende het als oefenkamp voor de BB. De barakken van kamp Lakeweg werden vakantieoord voor ambtenaren, De Twin, en is nu inmiddels een vakantieoord.

Nieuws

menu