Begroting GGD door corona verdrievoudigd; geen extra bijdrage nodig

Waar 2020 voor de GGD in het teken van testen en bron- en contactonderzoek stond, kwam daar in 2021 een belangrijke taak bij: het vaccineren van inwoners van IJsselland. ANP

De GGD IJsselland sluit het jaar 2021 af met een nadelig saldo van € 368.000,-. Dit bedrag kan volledig worden gedekt uit de hiervoor bestemde reserves en leidt niet tot een extra bijdrage vanuit de gemeenten.

Dat staat in het jaarverslag van de GGD IJsselland. Waar 2020 voor de GGD in het teken van testen en bron- en contactonderzoek stond, kwam daar in 2021 een belangrijke taak bij: het vaccineren van inwoners van IJsselland. Op 15 januari 2021 werd de eerste prik gezet in regio IJsselland en op 31 december 2021 waren in totaal 854.913 vaccinaties gezet. Onder andere de inzet van de GGD IJsselland resulteerde in een vaccinatiegraad in Steenwijkerland van 84%.

Ondanks de enorme impact van deze pandemie op de taak van infectieziektebestrijding vande GGD is het gelukt om ook de reguliere taken zoals bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke zorg in 2021 te blijven uitvoeren. Soms ging dit op nieuwe manieren zoals digitale

gesprekken en vaak vanuit huis.

In 2021 waren er in Steenwijkerland 52 meldingen maatschappelijke zorg. Dit aantal is hoger dan in 2020 (46 meldingen). Van de 52 meldingen zijn 34 meldingen bij team VIA (bemoeizorg) binnengekomen, 9 bij team zwerfjongeren en 9 meldingen hadden betrekking op vervuilde huishoudens.

Nog meer dan in 2020 was in 2021 de exploitatie in ‘beweging’ met een verdrievoudiging van de

begroting. De uiteindelijke exploitatie wijkt € 61 miljoen af van de oorspronkelijke begroting. Dit komt voor het overgrote deel door extra kosten en baten als gevolg van corona. Ondanks dit veelbewogen jaar met extra werk voor de GGD, wordt het jaar afgesloten met een zeer marginale afwijking van 1,3% ten opzichte van de primitieve begroting.

De GGD sluit het jaar 2021 af met een nadelig saldo van € 368.000,-. Dit is € 268.000,- lager dan in het najaar was voorzien. De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Steenwijkerland was in 2021 € 1.574.000,-.

Nieuws

menu