Belangenverenigingen achter projecten Gieterse Polder

De plannen voor de Gieterse Polder.

De plannen voor de Gieterse Polder. Foto: Gemeente Steenwijkerland

Giethoorn ’t Gieters Belang (GB) en Giethoorn Onderneemt (GO) kunnen zich helemaal vinden in het voorstel van CPB (ondersteund door andere partijen) om een 3-tal projecten die zijn gekoppeld aan de Regiodeal uit het plan voor de Gieterse Polder als eerste op te pakken en uit het totaalvoorstel te halen.

Het gaat om de aanpak van Kerkweg Zuid / ‘t Vonder, met een nieuwe ontsluitingsweg langs de variant Koepad, de aanpak parkeren aan de Kerkweg Noord en aanpak Centrum Gebied.

„Aanvullend ondersteunen we het voorstel om de school te ontsluiten met een fietspad en tevens de verkenning van de loswal ten westen van de molen aan de nieuwe ontsluitingsweg langs het koepad. Daarbij moeten negatieve gevolgen voor ondernemers en bewoners in samenspraak met GO en GB worden uitgewerkt”, zegt Evert van Dijk van ’t Gieters Belang.

Daarnaast zetten GO en GB zich graag in om in samenwerking met de gemeente verkeersknelpunten en parkeerproblemen tot een goede oplossing te brengen.

Het plan voor de Giethoorn wordt dinsdagavond 23 mei in de gemeenteraad besproken.