Belangenverenigingen in Giethoorn gaan weer in verweer tegen plan Gieterse Polder. 'Niet alle problemen worden opgelost’

’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt vragen de hulp in van de gemeenteraad om het voorstel over de inrichting van de Gieterse Polder te laten aanpassen.

De plannen voor de Gieterse Polder.

De plannen voor de Gieterse Polder. Foto: Gemeente Steenwijkerland

De kern van het plan (nu genoemd Groen-blauw Hart) is om de Gieterse polder te splitsen in 2 delen: het lage deel (noordelijke deel) en de bovenlanden (zuidelijke deel), van elkaar gescheiden door een te herstellen ‘historische’ kade. Langs deze kade wordt een nieuwe weg aangelegd die De Deukten verbindt met ’t Vonder aan het Binnenpad.