Bewoners Sint Jansklooster slaan alarm over onveilige Kloosterweg. In 30-kilometerzone wordt volgens aanwonenden keihard gereden

De Kloosterweg in Sint Jansklooster waar volgens de bewoners veel te hard wordt gereden. Foto: Google Maps

Met een breed ondertekende petitie voor de gemeente Steenwijkerland slaan bewoners en direct omwonenden alarm over de verkeersveiligheid op en rond de Kloosterweg in Sint Jansklooster. Op deze smalle, oude hoofdweg door het dorp geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Doordat er veel vaker veel te snel wordt gereden, ontstaan er volgens de bewoners gevaarlijke situaties.

„De petitie is deze week verstuurd naar burgemeester en wethouders en de afdeling Verkeer & Vervoer van de gemeente Steenwijkerland, nadat individuele meldingen van burgers eerder niet serieus werden genomen”, vertelt bewoner Eric Hoogeweg.

„Met de petitie maken wij duidelijk dat volgens hen allen sprake is van een probleem dat serieus genomen moet worden. Alle aanwonenden die thuis waren toen de petitie rondging, hebben deze in oktober unaniem ondertekend (maximaal één per huishouden). Het gaat om 52 huishoudens.”

Structureel te snel

Hiermee geven de bewoners volgens Hoogeweg collectief aan dat de Kloosterweg te onveilig is omdat er te snel wordt gereden. „Waar 30 de maximumsnelheid is, ligt de snelheid van bijna alle auto’s aanzienlijk hoger. We hebben het dan niet over een overschrijding met 5 of 10 kilometer, maar vaak over tientallen kilometers. Snelheden van 60, 70 of 80 zijn geen uitzonderingen en worden iedere dag weer herhaaldelijk gereden door veel automobilisten”, aldus de bewoners in hun begeleidende brief aan de gemeente. Dit zorgt voor onveilige situaties en overlast.

En dat terwijl in de straat ook een basisschool staat en er weer steeds meer gezinnen met jonge kinderen wonen. „Maar veel inwoners van ons dorp redeneren nu ‘de gemeente doet toch niks’ en kaarten het daarom niet meer aan of ze zeggen: ‘het moet eerst een keer flink misgaan’. Dat moment willen wij graag voorblijven”, aldus Hoogeweg.

Overleg over maatregelen

Waar de gemeente de signalen van individuele bewoners eerder niet serieus nam, vragen de bewoners de gemeente om nu alsnog serieus naar de veiligheidssituatie te kijken. „Wij vragen nadrukkelijk om in overleg met bewoners te kijken naar passende snelheid-remmende maatregelen op en rond de Kloosterweg. Dat zou bijvoorbeeld kunnen tijdens een inspraakavond. Maar het begint met de wil om te luisteren en de signalen van bewoners serieus te nemen”, aldus Hoogeweg.

Maar er is nog meer aan de hand. Uitritten worden niet vrijgehouden en er is geen duidelijke bebording voor vrachtwagens. „Op de Kloosterweg geldt een vrachtwagenverbod (uitgezonderd voor bestemmingsverkeer), maar voor chauffeurs is dit vaak niet duidelijk. Dit veroorzaakt overlast en problemen zoals vrachtwagens die bijna wekelijks klem komen te zitten op de kruising Kloosterweg-Molenweg. Binnen één jaar is hierdoor nu al twee keer de gevel van een woning ernstig beschadigd geraakt. De gemeente kondigde hiervoor in 2020 al maatregelen aan, maar tot op heden is er nog niets gebeurd.”

Nieuws

menu