Bieden vergunningen de oplossing tegen parkeerproblemen in Giethoorn? (en waarom betaald parkeren voor toeristen geen optie is)

Parkeervergunningen lijken de beste oplossing te zijn tegen parkeerproblemen in Giethoorn. Foto: Archief Wilbert Bijzitter

Gaan vergunningen de parkeerproblemen in Giethoorn oplossen? De gemeente Steenwijkerland onderzoekt of dat mogelijk is. Mede omdat de gemeenteraad in 2014 besloot betaald parkeren voor toeristen af te schaffen, lijkt dit de beste oplossing tegen de problemen.

Op sommige locaties in Giethoorn is sprake van parkeerproblemen. De gemeente is daarom in de afgelopen periode gestart met de aanpak van een aantal van deze problemen. Op diverse plekken is onderzoek gedaan naar het aantal beschikbare plaatsen en het aantal bezette plaatsen.

Verwarring door verschillende regels

Duidelijk is dat op een aantal plekken schaarste is ontstaan. Tijdens de coronaperiode is onderzoek gedaan waardoor een ‘goed beeld van de bewonersbehoefte’ is ontstaan. Er is een aantal plakken waar de parkeerdruk hoog is en voor een aantal gebieden geldt een parkeeralternatief in de nabije omgeving. Voor het centrum, de Maaiensteeg, de Kloostersteeg, de Appensteeg en het gebied rond de Landije geldt nu al dat de parkeerplekken vol zijn. „Daar zijn maatregelen nodig.”

De problemen zijn niet van gisteren. In het verleden is per locatie gekeken naar een passende oplossing. Dat brengt nu de nodige verwarring met zich mee. „De uitkomst is dat er allemaal verschillende parkeerregimes zijn ontstaan, waarbij de praktijk niet altijd aansluit op de huidige regelgeving”, klinkt het. „Daardoor is het lastig om gebruikers aan te spreken, te handhaven en ongewenst gedrag te voorkomen.”

Twee opties

Om ongewenst parkeren te voorkomen zijn er twee opties: een inrijverbod met ontheffing of een parkeervergunning. Dat laatste is makkelijk te handhaven, meldt de gemeente, ‘het biedt meer bescherming aan de bewoner en is eenduidiger in de communicatie’. „Daarom is het voorstel om alle bestaande regimes in Giethoorn te uniformeren naar een stelsel van vergunningen. Komende tijd onderzoeken we of dit haalbaar is.”

Naast het bepalen van de grootte van de problemen, wordt ook draagvlakonderzoek gedaan. In juni is zo’n onderzoek uitgevoerd aan de Ketstraat en de Hylkemaweg. De uitkomsten zijn nog niet bekend, maar ze worden later wel gebruikt om te komen tot een aanpak. „Er zijn hier wisselende signalen over de ervaren problematiek en de vraag is of de oplossing niet erger wordt beoordeeld dan de kwaal.”

Vragen van GroenLinks

GroenLinks (GL) Steenwijkerland stelde deze zomer twee keer vragen over de parkeerproblematiek. In tweede instantie stelde GL vragen óver de eerdere vragen. Ze werden in de ogen van de fractie niet snel genoeg beantwoord.

GL vroeg zich aanvankelijk af waarom informatie over de problemen, inclusief het onderzoek, niet besproken is met de gemeenteraad. Het college van B & W meldt dat er tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2019 is ingestemd met Bidbook Land van Weerribben in Wieden . „Hierin geven we aan dat we investeren in de leefbaarheid van het mondiaal geliefde waterdorp en oplossingen zoeken voor parkeren, fietsen, verblijven. Slimme keuzes geven Giethoorn een kwaliteitsimpuls. Het parkeeronderzoek is een voortvloeisel hieruit.”

Reguleren met vergunningen

De fractie vroeg zich ook af waarom in Steenwijkerland gratis geparkeerd kan worden en of er met het mogelijk invoeren van parkeervergunningen in Giethoorn er sprake is van ongelijke behandeling van inwoners. „In Steenwijkerland zijn meer gebieden waar sprake is van een vorm van parkeerregulering”, stelt het college. „Bijvoorbeeld de blauwe zones in Steenwijk. Bewoners mogen met een ontheffing parkeren binnen parkeerschijfgebieden. Maar ook in Giethoorn zijn al stegen gedeeltelijk ingericht als vergunninghouder- of ontheffinghoudersgebied. Het primaire doel is om het bewonersparkeren te faciliteren.”

Toeristen kunnen bijdragen aan de parkeerproblemen. GroenLinks: „Moeten zij dan niet betalen voor parkeren? En wat is de reden dat de toeristen gratis gebruik kunnen maken van gemeentelijke voorzieningen maar de inwoner hiervoor belast wordt?” Het college geeft de fractie daarop een koekje van eigen deeg: „Uw raad heeft in 2014 besloten betaald parkeren voor bezoekers af te schaffen. Met dit gegeven is vergunningparkeren een oplossing om parkeren van toeristen te voorkomen waardoor de leefbaarheid en handhaafbaarheid toeneemt.”

Nieuws

menu