Bijeenkomst over een energieneutraal Vollenhove: meer dan alleen een zonnepark

De Bentpolder. Op basis van 100 procentlokaal eigendom. Dit betekent dat de opbrengsten, zoveel als mogelijk, moeten terugvloeien naar de inwoners en niet zoals in de opzet van de Bentpolder grotendeels naar de investeerders. Martijn Bijzitter

Belangenvereniging Vollenhove Stad, Energie Coöperatie Voorst tot Wieden en de gemeente houden op 2 februari in De Burght een bijeenkomst over een energieneutraal Vollenhove.

De historie tot nu toe is bekend: ‘We willen op deze wijze geen zonnepark in de Bentpolder’. Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS) is echter wel van mening dat er iets moet gaan gebeuren op het gebied van de energietransitie. „Daarom zijn we als BVVS en Energie Coöperatie Voorst tot Wieden aan de slag gegaan en hebben we een participatieplan opgesteld om te kijken hoe we in Vollenhove met de energietransitie om kunnen gaan. Dit participatieplan gaat verder dan alleen een zonnepark. We willen ook andere vormen van energieopwekking, zoals bijvoorbeeld wind op land en wind op dak betrekken bij de invulling om Vollenhove en nabije omgeving energieneutraal te maken”, schrijft de belangenvereniging in de laatste nieuwsbrief.

„En uiteraard ook de mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen. Energieneutraliteit, als het enigszins kan, op basis van 100 procentlokaal eigendom. Dit betekent dat de opbrengsten, zoveel als mogelijk, moeten terugvloeien naar de inwoners en niet zoals in de opzet van de Bentpolder grotendeels naar de investeerders. Met lokaal eigendom wordt het mogelijk om ook inwoners met een kleine beurs deel te laten nemen aan de benodigde energietransitie. Dit alles is besproken met wethouder Marcel Scheringa en hij juichte onze insteek van harte toe.”

Nieuws

menu