Bijzondere bodemvondst in Sint Jansklooster: duizenden jaren oud bijltje op akkerland ontdekt

De Werkgroep Archeologie Steenwijk (WAS) is van plan op het land van Gerjan van Benthem in Sint Jansklooster een archeologisch bodemonderzoek uit te voeren. Aanleiding om de bodem aan een nadere inspectie te onderwerpen is de vondst die landeigenaar Van Benthem vorig jaar deed.

Leo Mulder met de hand op de steen die werd gebruikt om de voorwerpen te slijpen. Naast hem (rechts) Gerjan van Benthem die de bodemvondst deed op zijn land in Sint Jansklooster.

Leo Mulder met de hand op de steen die werd gebruikt om de voorwerpen te slijpen. Naast hem (rechts) Gerjan van Benthem die de bodemvondst deed op zijn land in Sint Jansklooster. Foto: Roel Kleine

„Een bijzondere vondst”, zo constateert Leo Mulder van de WAS, die het determineren van vuursteen artefacten tot zijn specialiteit rekent. De vondst blijkt een bijltje te zijn, dat zo’n 4000 jaar oud is. „Van het einde van de bronstijd tot het begin van het Neolithicum”, volgens Mulder die op de activiteitenavond van de Werkgroep vrij snel kon vaststellen om welk voorwerp het uit het verre verleden betrof.