Blokzijl wil dat vooral wordt voorzien in lokale woningbehoefte: ‘Kopers uit ’t westen weren in nieuwe woonwijk’

In de eerste helft van 2023 wordt aan de rand van Blokzijl begonnen met het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk Noordermaten 4. In fasen worden op die locatie zo’n 80 woningen gebouwd. “Maar dan wel graag bouwen om te voorzien in de lokale woningbehoefte”, werd dinsdagavond door menigeen bepleit op de informatiebijeenkomst in De Ploats.

Volle bak in De Ploats in Blokzijl voor de informatieavond van Plaatselijk Belang en de gemeente.

Volle bak in De Ploats in Blokzijl voor de informatieavond van Plaatselijk Belang en de gemeente. Foto: Roel Kleine

Want op kopers uit het ‘westen’ van het land zitten ze in Blokzijl niet te wachten. Die vrees werd nog eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de gemeente, die met een aantal ambtenaren waaronder de stedenbouwkundige, was vertegenwoordigd op de informatieavond die samen met Plaatselijk Belang was belegd. De stedenbouwkundige toonde weliswaar begrip voor de angst van de Blokzieliger inwoners, maar hij bekende dat niet in alle gevallen potentiële kopers uit het ‘westen’ kunnen worden geweerd.

Nieuws

menu