Blokzijl wil gestalte geven aan stadsvisie: veel thema’s te bespreken

Toenemende verkeersstromen, nieuwbouw van woningen, zonneparken, toerisme, behoud historische kern, openbare ruimte, wonen voor onze jongeren. Het is daarom van belang deze ontwikkelingen in te passen in een visie over de toekomst van Blokzijl en omgeving op langere termijn.

Toenemende verkeersstromen, nieuwbouw van woningen, zonneparken, toerisme, behoud historische kern, openbare ruimte, wonen voor onze jongeren. Het is daarom van belang deze ontwikkelingen in te passen in een visie over de toekomst van Blokzijl en omgeving op langere termijn. Archieffoto: Wilbert Bijzitter

Plaatselijk Belang Blokzijl houdt dinsdag 26 oktober haar jaarlijkse ledenvergadering. Het vernieuwde bestuur wil gestalte geven aan de stadsvisie.

Later dan normaal, maar dat is het gevolg van de maatregelen die vanwege de coronapandemie waren ingesteld.

Het bestuur is vernieuwd maar zoekt nog een paar nieuwe bestuursleden erbij. Er is gekozen voor een nieuwe opzet. Een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, naast het instellen van gerichte bewonerscommissies en werkgroepen om de diverse onderwerpen op te pakken. Over de bezetting van deze nieuwe structuur zal de voorzitter een uitleg geven.

Ook staat op de agenda het onderwerp Stadsvisie. Er speelt veel in Blokzijl en omgeving, waaronder toenemende verkeersstromen, nieuwbouw van woningen, zonneparken, toerisme, behoud historische kern, openbare ruimte, wonen voor de jongeren. Het is daarom van belang deze ontwikkelingen in te passen in een visie over de toekomst van Blokzijl en omgeving op langere termijn. Hoe ziet Blokzijl er over pakweg 10,-15 jaar uit? En wat zijn de belangrijkste thema’s en hoe zijn deze aan elkaar gerelateerd en te verwezenlijken?

Deze nieuwe stadsvisie wil het bestuur in nauwe samenwerking met de inwoners en de gemeente gestalte geven. De aanpak en ontwikkeling om tot deze stadsvisie te komen zullen worden toegelicht en besproken tijdens de aanstaande ledenvergadering op 26 oktober.