Boeren in verzet tegen nieuw natuurplan De Wieden

Hoeveel kans maken de bezwaren van een fors aantal boeren uit Blokzijl tegen de aanleg van 300 hectare nieuw moeras in De Wieden? De Raad van State moet daarop het antwoord geven. Wat de boeren betreft wordt het plan vernietigd, omdat ze door de nieuwe natuur nog meer in de knel komen te zitten. Maar voor de Raad is het de vraag of er juridisch nog veel voor de boeren valt te halen.

De nieuwe moerasgebieden moeten betere omstandigheden vormen voor beschermde moerasvogels.

De nieuwe moerasgebieden moeten betere omstandigheden vormen voor beschermde moerasvogels. Archieffoto Wilbert Bijzitter

Het provinciale inpassingsplan waarin de omvorming van agrarische grond naar moeras wordt geregeld, is een nadere uitwerking van het natuurbeheerplan voor De Wieden. Dat beheerplan staat niet meer ter discussie. In dat plan is de keuze voor de nieuwe moerasgebieden al gemaakt. Het gaat om de gebieden Muggenbeet, Duinweg Leeuwte en de verbinding Wieden-Vollenhovermeer. Het inpassingsplan bevat de maatregelen die hier worden genomen om de natuur in De Wieden in stand te houden. Daarbij worden betere omstandigheden gerealiseerd voor beschermde moerasvogels zoals de roerdomp.

Achteruitgang landbouwgebied

Nieuws

menu