Bomen en struiken langs de Kalenbergergracht weggehaald zodat vissen beter kunnen paaien

Bomen en struiken langs de Kalenbergergracht worden verwijderd zodat de oevers beter geschikt zijn voor paaiende vissen. Foto: Staatsbosbeheer

In de Kalenbergergracht is Staatsbosbeheer begonnen de oevers beter toegankelijk te maken voor parende vissen. De zogeheten paaiplekken waren overgroeid met bomen en struiken waardoor de waterkanten niet meer geschikt waren.

De werkzaamheden langs de doorgaande vaarroute in De Weerribben gaan ongeveer drie weken duren. In die tijd worden de bomen en struiken met wortel en al verwijderd. Dat gebeurt vanaf de waterkant met een kraan die op een ponton staat. Het hout wordt versnipperd en de wortels worden afgevoerd om te voorkomen dat er nieuwe uitlopers ontstaan.

De Kalenbergergracht is de centrale vaarverbinding door De Weerribben en gaat vanuit Wetering via Kalenberg naar Ossenzijl. Met het weghalen van de bomen en struiken wordt de overgang tussen water en moeras langs de vaarroute hersteld. Er ontstaat een flauwe, ondiepe oever met waterplanten. Deze natuurvriendelijke oevers bieden veel beschutting aan vissen en extra bescherming om te paaien.

Langs de Kalenbergergracht zijn land en water ingericht als moeraslandschap in de overgang naar het achterliggend hooiland. Met het weghalen van de struiken verdwijnt ook de schaduw langs de oevers wat beter is voor de paaiende vissen. Het open landschap tussen de Kalenbergergracht en het natte hooiland is ook beter voor insecten. Zo kan de grote vuurvlinder makkelijker van de ene plek naar de andere vliegen zonder te worden gehinderd door wilgen en elzen.

Nieuws

menu