Bomen planten met de buurt: Overijssel geeft subsidie

Een boom planten voor elke inwoner van Overijssel

Een boom planten voor elke inwoner van Overijssel Foto: Provincie Overijssel

Samen met de straat, wijk, buurtschap of dorp bomen aanvragen bij de provincie. Dat kan door een nieuwe subsidieregeling van Overijssel. Wie een gezamenlijke aanvraag indient kan tot maximaal € 300,- bomen aanvragen, zonder zelf bij te hoeven betalen.

De nieuwe regeling moet het makkelijker maken om een aanvraag voor bomen in te dienen met een groep. De subsidie is niet alleen voor de planten zelf, maar ook voor palen en banden om de bomen te ondersteunen en voor grondverbeteraar.

Lijst met bomen

De provincie heeft een lijst opgesteld met bomen die in aanmerking komen voor de regeling. Daar staan niet alleen inheemse soorten op, maar ook bomen die bij de streekcultuur passen, zoals hoogstamfruitbomen.

Voorwaarden

Naast dat de aanplant op de lijst moet voorkomen zijn er meer voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen. Zo moeten er ten minste drie verschillende bomen van die lijst worden aangeplant. Dit moet gebeuren tussen 1 oktober 2022 en 1 maart 2023. Daarnaast moeten de bomen ook aangemeld worden op de website iedereeneenboom.nl.

Een boom voor elke inwoner

Op die site houdt de provincie Overijssel bij hoeveel bomen er zijn geplant om het doel te halen dat voor elke inwoner van de provincie een nieuwe boom wordt geplant. Dat komt neer op 1,1 miljoen. Tot nu toe zijn er ruim 350.000 in de grond gezet. Met het aanplanten van bomen wil de provincie onder meer bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ze doet dit ook met oog voor het landschap, de inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2 en het zo mooi mogelijk inrichten van Overijssel

Op de website van de provincie staat de informatie over de subsidieregeling en het formulier waarmee die kan worden aangevraagd.