Boorlocatie Gasthuisdijk wordt ontmanteld

De voormalige NAM-boorlocatie Wanneperveen 1.

De voormalige NAM-boorlocatie Wanneperveen 1. Foto: Mediahuis Noord

De voormalige gasboorlocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan de Gasthuisdijk bij De Klosse wordt binnen 3 jaar in zijn geheel ontmanteld. Er is een saneringsplan voor de bodemverontreiniging opgesteld.

Op deze locatie wordt al heel lang geen gas meer gewonnen. Het gasveld is ‘leeg’. Op de locatie zelf, maar ook buiten de locatie is sprake van bodemverontreiniging. Hoewel de verontreiniging buiten de locatie niet als spoedeisend is aangemerkt is een spoedige sanering wel zeer wenselijk, vindt de CPB fractie Steenwijkerland, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De voormalige boorlocatie en de verontreinigingen liggen direct naast het Natura 2000 gebied De Wieden-Weerribben.

„Eind 2019 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de NAM, de provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland. Bij dit overleg is door de NAM aangegeven dat de hele locatie binnen 5 jaar in zijn geheel wordt ontmanteld. Hierbij wordt de hele locatie opgeruimd en weer in oorspronkelijk staat aan de eigenaar teruggegeven. Deze operatie moet dus voor 2024/2025 plaatsvinden. Het betreft hier een mondelinge toezegging aan de aanwezigen (provincie, gemeenten en belanghebbenden), niet bindend in juridische zin. Hoewel niet afdwingbaar zullen wij samen met de provincie de NAM aan deze toezegging houden”, antwoordt het college.

Saneringsplan

„Wij zijn verder in overleg met de provincie Overijssel en om de NAM uit te nodigen voor een gesprek over de voorgenomen verkoop van NAM-locaties en wat dat in de Overijsselse situatie betekent, dus ook voor de ontmanteling en sanering van de locatie aan de Gasthuisdijk. Als de NAM in het kader van de natuurbeschermingswet toestemming krijgt om hier werkzaamheden te mogen uitvoeren (stikstofbelasting), zal de sanering van de verontreinigde grond buiten het terrein worden aangevangen. De provincie Overijssel heeft al ingestemd met het saneringsplan”, licht het college verder toe.