Boswachter Harco Bergman zoekt vlindertellers voor in het Kuinderbos

De kleine vos, ook te vinden in het Kuinderbos.

De kleine vos, ook te vinden in het Kuinderbos. Foto: Anita Boes

Voor de grote jaarlijkse vlindertelling in het Kuinderbos zoekt boswachter Harco Bergman mensen die in juli willen helpen met tellen.

„Het helpt als je enige kennis hebt van vlinders. Op YouTube is een filmpje waarmee vlindertellers zich thuis al optimaal kunnen voorbereiden”, raadt Bergman aan. Het filmpje is getiteld Kennis vergroten van vlinders (in de zomerperiode in het Kuinderbos) . Daarin vertelt Kars Veling van de vlinderstichting over de verschillende vlindersoorten die in het Kuinderbos kunnen worden gespot en waaraan ze te herkennen zijn.

„Op de vlinderteldag zelf wordt er in kleine groepjes geteld. Er zijn dertig telroutes, verspreid over het hele Kuinderbos. Iedereen krijgt een vlinderzoekkaart, die je mag houden om thuis verder te speuren.” De telresultaten worden nog dezelfde middag bekend en iedereen die heeft meegeteld krijgt de uitslag via de mail toegestuurd.

Boswachter Harco Bergman doet veel om het Kuinderbos aantrekkelijk te maken en te houden voor vlinders. Zo worden de bosranden beheerd op een manier die de begroeiing aantrekkelijk maakt voor het bosleven, en dus ook vlinders. Er wordt ook gefaseerd gemaaid en de begrazing is afgestemd op de vlinders. „Deze manier van beheren heeft gewerkt want het Kuinderbos is inmiddels vele vlindersoorten rijk”, zegt Bergman.

Tijdens de vlindertelling van vorig jaar zijn 2552 vlinders geteld, van 27 verschillende soorten. Er deden 85 vrijwilligers mee. „Help mee om van het Kuinderbos weer de grootste wilde vlindertuin van Nederland te maken en meld je aan”, roept boswachter Harco Bergman op.

De telling vindt plaats op zondag 23 juli tussen 13.00 en 15.00 uur in het Kuinderbos. Aanmelden kan via h.bergman@staatsbosbeheer.nl of dit formulier .